Eğitim Teknolojisi Doktora Programı

Disiplinler üstü bir yaklaşım ile tasarlanan Eğitim Teknolojisi doktora programımız; farklı disiplinlerdeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri, gerçek öğrenme problemleri bağlamında araştırarak yenilikçi yollar ile öğrenmeyi destekleme ve geliştirme konusunda uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevemiz; örgün, yaygın veya yetişkin öğrenme bağlamlarında öğrenmeyi kolaylaştırmak ve performansı desteklemek için uygun süreç ve ürünlerinaraştırma ve geliştirme odaklı planlanması, tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesini kapsamaktadır.

Eğitim teknolojisi doktora programımızda öğrencilerimiz, disiplinler üstü bakış açıları geliştirebilmeleri için şu alanlardan dersler alırlar: Araştırma Yöntemleri (2 ders), Tasarım Yeterlikleri (2 ders), Öğrenme teknolojisi (2 ders), Bilişsel psikoloji, sosyoloji veya bilimsel bakış açısından teknoloji (1 ders) ve Konu alanında teknoloji (1 ders). Öğrencilerimize; dersler ve ders sonrası yeterlik ve tez süreçlerinde, kariyer hedefleri ve araştırma ilgilerine göre öğretim üyelerimiz tarafından mentorluk sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, mezunlarımız;devlet veya özel sektör kurumlarında, çeşitli eğitim kurumlarında veya üniversitelerde anahtar role sahip nitelikli ve yetkin eğitim teknolojisi uzmanı olarak görev alabilirler.