Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Programın amacı;

  • Doktora eğitimi ihtiyacını karşılamak,
  • Öğrencilere RPD alanı ile ilgili, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve araştırma becerileri kazandırmak,
  • Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri, güvenlik ve adalet kurumları gibi çeşitli kurumlar içindeki bireylerin sağlıklı gelişmeleri ve sorunlarıyla başa çıkabilmeleri için  yardımcı olacak “uzman psikolojik danışman” yetiştirmek,
  • Okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde eğitim kurumlarına “doktor psikolojik danışman” yetiştirmek,
  • Ülkemizde ihtiyaç duyulan “doktor psikolojik danışman” açığının kapanmasına katkıda bulunmak,
  • Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilgi ve becerisini kazandıracak öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak,
  • Yapılacak bilimsel araştırma ve projelerle RPD alanına ve toplumsal problemlerin çözümüne ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaktır.
  • Klinik ve akademik ortamlarda çalışabilecek araştırmacı, uygulayıcı psikolojik danışman ve psikolojik danışaman yetiştirmektir.