Eğitim Teknolojisi - Program Tanımı

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ve yayılımı, dünyada ve Türkiye’de örgün ve yaygın eğitimin yanı sıra, kurum içi eğitimlerde de bilgisayara veya teknolojiye dayalı birçok öğrenme çözümlerine ve zengin öğrenme ortamlarına gerek duyulmaktadır. Eğitim Teknolojisi bir bilim alanı olarak, öğrenme-öğretme ortamlarında bu teknolojilerin en etkili ve verimli şekilde nasıl kullanılabileceği (yüz yüze ve/veya çevrimiçi) sorusuna yenilikçi bir bakış açısıyla cevap aramaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, öğrenme-öğretme ortamlarında teknoloji tabanlı ya da destekli öğretim materyallerini tasarlayıp yürütmek ve öğrenmeyi ve performansı ölçme ve öğrenme sürecine destek sağlamak üzere çalışan veya çalışmak isteyen bireylere eğitim teknolojileri kapsamında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, program hem ilgili alandaki (öğretim tasarımı, görsel tasarım, medya tasarımı, etkileşim tasarımı, çoklu ortam tasarımı ve geliştirme) araştırmaları geliştirmeyi hem de farklı alanlardaki (endüstri ve eğitim) uygulamalara yönelik, yaratıcı ve yenilikçi fikirler oluşturarak bu uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Mezunlarımız endüstri, üniversiteler ve yetişkin eğitimi kurumlarında eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı, teknoloji koordinatörü veya müfredat entegrasyon uzmanları olarak çalışabilirler.