Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Program Yapısı

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki program seçeneği bulunmaktadır. Tezsiz program toplam 30 kredilik 10 ders ve bitirme projesinden, Tezli program ise toplam 24 kredilik 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.Her bir ders 3 kredi niteliğindedir. Proje yazımı için öğrenciye verilen süre bir yarıyıldır. Tez çalışması için verilen süre ise iki yarıyıldır. Program eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle projenin ve tez çalışmasının programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje veya tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi projeli programlar için üç yarıyıl, tezli programlar için ise bitirme süresi en fazla altı yarıyıldır.(Dersleri bitirme süresi en fazla dört yarıyıl, tez çalışmasıyla birlikte toplam altı yarıyıldır.)

Programlarda derslere %70 devam durum esastır. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi programı dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde işlenecektir. Dersler hafta içi akşam 19.00-22.00 arasında yürütülmektedir.