Endüstri 4.0 Program Tanımı

Endüstri 4.0, üretim sistemlerinin birbirleri ile haberleşerek, tedarik zincirindeki üretimin akıllı fabrikalar kapsamında yapılacağı endüstri devrimindeki yeni bir çağı işaret etmektedir. Bu yeniçağ, buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayıp, elektriğin icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin endüstriye entegrasyonu ile günümüzdeki halini almıştır. Endüstri 4.0’ın amacı siber-fiziksel sistemler ile süreçlerin takibi ve insan gücünün fiziksel olarak desteklenmesi, sanal fabrika ortamlarının oluşturulması, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçerek ve bu sayede merkezi olmayan işbirlikçi kararların verilmesini hedeflemektedir.

Endüstri 4.0 gereksinimleri düşünüldüğünde bu alanda disiplinler arası, birden çok farklı kabiliyetleri barındıran insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması planlanan Endüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı ile sektördeki gereksinimlerin karşılanması hedeflenmiştir.

Program Amacı

Bu programda öğrencilere şu alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir: Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları, Akıllı ve İşbirlikçi Robotlar, Büyük Veri ve Analizleri, Sanal Gerçeklik, Çağdaş ve Esnek Üretim Sistemleri ve Teknolojiler, Yapay Zeka, Üretimde Akıllı Yazılımlar, Siber Güvenlik, Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim, Modelleme ve Simülasyon.

Endüstri 4.0 yüksek lisans programının spesifik açılma gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

  •    Dört yıllık ilgili bir mühendislik (Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-ElektronikMühendisliği,Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İşletme Mühendisliği v.b.) dalından mezun olmuş bireylere akıllı fabrikalar, esnek üretim, inovasyon konularda üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmak.
  •    Sanayi ile işbirliği içinde araştırma-geliştirme projeleri yürütmek; programa katılan öğrencilerin bu projelerde yer almasını sağlayarak, teknolojik üretime katkıda bulunmak.
  •    Öğrencileri doktora programına hazırlamak.
  •    Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla ortak konferans, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek, bilgi ve teknoloji paylaşımına katkıda bulunmak.