Hedeflerimiz

  • Öğrencilere lisans çalışmaları için gerekli olan İngilizce yeterliliğini edinmeleri konusunda yardımcı olmak.
  • Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknoloji (ICT) araçlarını hem sınıf içinde hem de sınıf dışındaki çalışmalarında kullanarak dil öğreniminde özerkleşmelerine yardımcı olmak. 
  • Öğrencilerin küresel temalar ve konuları yakından tanımalarını sağlayarak onların küresel sorunları kavrama yetilerini arttırmalarına yardımcı olmak ve onları bu konularda kendi fikirlerini İngilizce olarak ifade etmeleri için teşvik etmek.
  • Öğrencilerin, çeşitli sınıf-içi & sınıf-dışı çalışmalarının bir parçası olan grup ödevleri, projeler ve etkinlikler vasıtasıyla çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmak.