Sağlık Yönetimi TR - Tezli - Program Tanımı

Sağlık sektörü bireysel boyutta insanın en değerli varlığı sağlığını,  koruma ve iyileştirmeyi amaçlarken, toplumsal boyutta mevcut sağlık durumunu yükseltmenin yanı sıra sosyal iyilik halini ve refah konumunu da beklenilen seviyeye yükseltmeyi amaçlamaktadır. Sağlık sektörü ekonomik krizlere doğası gereği dayanıklı bir sektör olmanın ötesinde günümüzde beklenilen yaşam süresinin uzaması ve hızla artan kronik hastalık yükünün getirdiği; sağlık harcamalarının yaratacağı finansal yüke karşı bireyi koruyabilmeyi ve beklentilerine cevap verebilmeyi de hedeflemektedir.

Yenilikçi ileri dijital teknolojiler aracılığı ile yeni versiyon uygulamalar, kısa sürede sağlık alanında kullanıma girerken sağlık hizmeti sunumu ve finansmanı açısından birçok önemli değişiklik yaşanmaktadır. Sağlık sektörü ülke ekonomilerinde gittikçe daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde sağlık sektöründe yaşanılan mevcut sorunlarla uğraşan klasik yöneticilere değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek yeni nesil yöneticiler ve danışmanlar olarak tanımlayabileceğimiz liderlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Sağlık kurumları yönetimi gittikçe sağlığın yönetimine evrilmiş sadece sağlık kurumlarını yönetmek sınırlılığını aşarak sağlığı yönetmek yaklaşımıyla kullanım alanını genişletmiştir. Bu durum, sağlık yönetiminde daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere ve sağlık danışmanlarına duyulan ihtiyacı artırmıştır. Dolayısıyla, sağlık yöneticiliği ve sağlık danışmanlığı kariyer planlamasında gelecek vadeden meslekler arasında ön sıralarda yerini almaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, Sağlığın olumlu yönde gelişimini şekillendirebilecek, hastane ve diğer sağlık kurumlarının yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, gelişime açık, dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık politikalarını takip eden, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeni nesil uzman yöneticiler ve sağlık danışmanları yetiştirmektir.

Mezuniyet Koşulları

En az 120 AKTS’lik 8 ders-24 yerel kredi, bir seminer ve tez derslerini almaları, programlarında öngörülen tüm derslerden en az C/S notu ile başarılı olmaları, en az 3.00 GNO sahip olmaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili

Mezun öğrencilerimiz hastaneler,  çeşitli sağlık ve spor kurumlarının yanı sıra  , kamu ve özel sektöre bağlı  eğitim kurumlarında , araştırma birimlerinde çeşitli alanlarda farklı yönetim kademelerinde çalışabilmektedirler. Bireysel çalışma alanında sağlığın korunumu çalışmalarına yönelik yaşam koçluğu ve danışmanlığı hizmeti de sunabilmektedirler.