Sağlık Yönetimi TR - Tezli - Program Yapısı

Bu yüksek lisans programı 24 kredi, 8 ders, seminer dersi ve 2 dönemlik tez çalışmalarından oluşur.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde, yani kendi döneminde açılmaktadır.

Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.