Tıp Fakültesi - Cerrahi Bilimler

Prof. Dr. Türker KILIÇ (Dekan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)

0216 579 81 21 turker.kilic@med.bau.edu.tr

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=M3_pQrIAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Mustafa GÜLER (Bölüm Başkanı - Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 mustafa.guler@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Selma BAŞYİĞİT (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 selma.basyigit@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat KONAKÇI (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)

4442864 mehmetmurat.konakci@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARGUNŞAH ÖZTÜRK (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 gozde.argunsah@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Deniz KONYA (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 deniz.konya@med.bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=ml7pUqsAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 ahmet.colak@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Akın AKAKIN (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 akin.akakin@med.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=uFzhZagAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Doç. Dr. Baran YILMAZ (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 baran.yilmaz@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=j887hS4AAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Ümit KEPOĞLU (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 umit.kepoglu@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=VL6kOfwAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Emre ÜNAL (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

4442864 emre.unal@med.bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Doktora:Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Dr. Öğr. Üyesi Mehmetzeki YILDIZ (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 mehmetzeki.yildiz@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Aslan GÜZEL (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 0000 aslan.guzel@ou.bau.edu.tr


Arş. Gör. Azad ASADLI (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

+90 212 381 00 00 azad.asadli@med.bau.edu.tr


Arş. Gör. Berkay PAKER (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

+90 212 381 00 00 berkay.paker@med.bau.edu.tr


Arş. Gör. Mert KORKMAK (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

0212 381 0000 mert.korkmak@med.bau.edu.tr


Arş. Gör. Rovshan RUSTAMOV (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

0212 381 0000 rovshan.rustamov@med.bau.edu.tr


Arş. Gör. Önder ERTEM (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

0212 381 00 00 onder.ertem@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Tansu SALMAN (Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

4442864 faiktansu.salman@ou.bau.edu.tr

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi


Prof. Dr. Levent KAPTANOĞLU (Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 2 864 levent.kaptanoglu@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Metin KEMENT (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2 864 metin.kement@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Deniz BALCI (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 deniz.balci@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Emre SİVRİKOZ (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 emre.sivrikoz@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKEK (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

444 2864 ahmet.erkek@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Babek TABANDEH (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 babek.tabandeh@med.bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Çukurova Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlker ÖZEL (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

0212 381 0000 mehmetilker.ozel@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Fadime Didem CAN TRABULUS (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

0212 381 0000 fadimedidem.trabulus@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Burak KARA (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yalcinburak.kara@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi İlhami Soykan BARLAS (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ilhamisoykan.barlas@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Utku GÖKTUĞ (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 ufukutku.goktug@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Cemal Asım KUTLU (Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)

0212 381 00 00 cemalasim.kutlu@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Okan TOYGAR (Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 okan.toygar@med.bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=UKLYYTcAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTUN (Göz Hastalıkları Anabilim Dalı)

444 2 864 ahmet.altun@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Baha TOYGAR (Göz Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 baha.toygar@med.bau.edu.tr

Lisans:Akdeniz Ünivesitesi

Y. Lisans:Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Jf9yZfEAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Alper Halil BAYAT (Göz Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 alperhalil.bayat@med.bau.edu.tr


Dr. Ali Murat HACIMUSTAFAOĞLU (Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 00 00 alimurat.hacimustafaoglu@ou.bau.edu.tr


Prof. Dr. Tolga TAŞÇI (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı)

444 28 64 tolga.tasci@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Timur GÜRGAN (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2 864 timur.gurgan@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Aynur Adviye ERŞAHİN (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 aynuradeviye.ersahin@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=gq_Ya0MAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Doç. Dr. Cihan ÇETİN (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı )

+90 212 381 0000 cihan.cetin@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Mehmet Akif SARGIN (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 mehmetakif.sargin@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Cansu KANLIOĞLU (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 cansu.kanlioglu@med.bau.edu.tr


Cansu KANLIOĞLU (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 cansu.kanlioglu@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 nur.dokuzeylulgungor@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Halenur BOZDAĞ (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 halenur.bozdag@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Y. Lisans:Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Dr. Öğr. Üyesi Emine Eda AKALIN (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

0212 381 0000 emineeda.akalin@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Murat YASSA (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 murat.yassa@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Merve DEMİR (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 merve.demir@med.bau.edu.tr


Dr. Banu ÇİFTÇİ (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 banu.ciftci@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÇİLOĞLU (Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 ufuk.ciloglu@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÖÇER (Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 00 00 sinan.gocer@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Şahin ULU (Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

+90 212 381 0000 sahin.ulu@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Zafer HIRÇIN (Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 hasanzafer.hircin@med.bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Y. Lisans:Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=eshdJWUAAAAJ


Prof. Dr. Merter YALÇINKAYA (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 merter.yalcinkaya@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Mehmet Bekir ÜNAL (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

4442864 mehmetbekir.unal@med.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetunal


Doç. Dr. Kubilay BENG (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 kubilay.beng@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ender SARIOĞLU (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ender.sarioglu@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Özgür KORKMAZ (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ozgur.korkmaz@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Rüştü NURAN (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 rustu.nuran@med.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Onur KASMAN (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 uguronur.kasman@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Yakup ALPAY (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yakup.alpay@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan DOĞAN (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ahmetvolkan.dogan@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nevzat TOPÇU (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 huseyinnevzat.topcu@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Ercan KARACAOĞLU (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 ercan.karacaoglu@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Mustafa Tonguç İŞKEN (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı )

Özgeçmiş (CV) 4442864 mustafatonguc.isken@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=lVcgJQUAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Burak Sercan ERÇİN (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 buraksercan.ercin@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Özlem YAPICIER (Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 ozlem.yapicier@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Ahmet MİDİ (Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 ahmet.midi@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=cakD40cAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Murat BİNBAY (Üroloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 murat.binbay@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Kaan GÖKÇEN (Üroloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 kaan.gokcen@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Murat BAĞCIOĞLU (Üroloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 murat.bagcioglu@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Tümay İPEKÇİ (Üroloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 tumay.ipekci@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Mutlu KANAT (Üroloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 feyzimutlu.kanat@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ŞENDOĞAN (Üroloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 furkan.sendogan@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Sarp Korcan KESKİN (Üroloji Anabilim Dalı, Misafir Öğretim Üyesi)

+90 212 381 0000 sarpkorcan.keskin@ou.bau.edu.tr