Elektrik Elektronik Mühendisliği - Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5702 cavitfatih.kucuktezcan@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/fatihkucuktezcan


Prof. Dr. Recep DİMİTROV

Özgeçmiş (CV) 4442864 recep.dimitrov@eng.bau.edu.tr

Lisans:Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Y. Lisans:Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doktora:Bulgaristan Bilim Akademisi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/recepdimitrov


Prof. Dr. Şeref KALEM

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 55 seref.kalem@eng.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Paris Üniversitesi, Fizik Yüksek Mühendisliği

Doktora:Paris Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serefkalem


Prof. Dr. Sıddık Yarman (Yarı Zamanlı)

0212 381 00 00

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Stevens Institute of Technology

Doktora:Cornell Universitesi


Doç. Dr. Saeid KARAMZADEH

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 49 saeid.karamzadeh@eng.bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saeidkaramzadeh/index.html


Doç. Dr. Alkan SOYSAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0892 alkan.soysal@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:University of Maryland

Doktora:University of Maryland

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alkansoysal


Dr. Öğr. Üyesi Zafer İŞCAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5650 zafer.iscan@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/zaferiscan


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren YILDIRIM

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 mustafaeren.yildirim@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Kyungsung Üniversitesi

Doktora:Kyungsung University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaerenyildirim


Dr. Öğr. Üyesi Baran Alikoç

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 46 baran.alikoc@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/baranalikoc


Güray GÜNGÖR (Eğitim ve Ar-Ge Laboratuvar Koordinatörü)

+90 212 381 0858 guray.gungor@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi


Arş. Gör. Mehmet Can ALPHAN

+90 212 381 0889 mehmetcan.alphan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetcanalphan


Arş. Gör. Muhammed Cemal DEMİR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 57 04 muhammedcemal.demir@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/muhammedcemaldemir


Arş. Gör. Resul ÇALIŞKAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0839 resul.caliskan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)


Arş. Gör. Mehmet Ziya ERENOĞLU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5669 mehmetziya.erenoglu@eng.bau.edu.tr

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetziyaerenoglu


Arş. Gör. Görkem ÜNAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5696 gorkem.unal@bahcesehir.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi


Arş. Gör. Merve İlay ÇELİKKAYA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 56 82 merveilay.celikkaya@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveilaycelikkaya