Protetik Diş Tedavisi (Prostodonti) - Akademik Kadro

Doç. Dr. Emir YÜZBAŞIOĞLU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 07 90 emir.yuzbasioglu@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ÖLÇER US

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yesim.olcerus@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Berkman ALBAYRAK

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 berkman.albayrak@dent.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Atatürk Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZDEMİR

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 gokhan.ozdemir@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Dicle Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Öğr. Gör. İzim TÜRKER

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 izim.turker@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Öğr. Gör. Ferruh Semir SMAİL

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ferruhsemir.smail@vsh.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Medipol University - Faculty of Dentistry


Prof. Dr. M. Erhan ÇÖMLEKOĞLU (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 muharremerhan.comlekoglu@ou.bau.edu.tr

Y. Lisans:Ege Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Ege Üniversitesi - Protetik Diş Tedavisi


Arş. Gör. Mustafa Ufuk SANCILI

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 mustafaufuk.sancili@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi