Ağız, Diş, ve Çene Cerrahisi - Akademik Kadro

Prof. Dr. Selçuk BASA (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DaIı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 07 89 selcuk.basa@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi - Ağız ve Diş Çene Cerrahisi


Dr. Öğr. Üyesi Elif Merve ÖZCAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 elifmerve.ozcan@dent.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YÜCEER ÇETİNER

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ezgi.yuceercetiner@dent.bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Başkent Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Öğr. Gör. Serhat CAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 serhat.can@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Prof. Dr. Piet Eduard J.J. HAERS (Misafir Öğretim Üyesi)

0 212 381 00 00 pieteduard.haers@dent.bau.edu.tr

Lisans:University of Leuven

Doktora:University of Zurich


Prof. Dr. Altan VAROL

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 altan.varol@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi