Çizgi Film ve Animasyon - Akademik Kadro

Prof. Dr. Nazlı Eda NOYAN (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5442 nazlieda.noyan@comm.bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Bilkent Üniv - Florida Üniv.

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/nazliedanoyan


Dr. Öğr. Üyesi İpek TORUN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5436 ipek.torun@comm.bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Y. Lisans:Anadolu Üniversitesi

Doktora:Anadolu Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlker BERKMAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5435 ilker.berkman@comm.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi / Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/mehmetilkerberkman


Arş. Gör. Deniz DENİZEL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5396 deniz.denizel@comm.bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bau.edu.tr/comm/denizdenizel


Murat ÇÖPÇÜ (Uzman)

+90 212 381 0000 murat.copcu@comm.bau.tr