Kayropraktik Program Tanımı

Türkiye’de tek olan bu program, Kayropraktik eğitim, araştırma ve uygulama konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin kayropraktik bilim uzmanları yetiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Kayropraktik bütün dünyada yaygın olarak uygulanır ve endistüri devrimini tamamlamış bütün dünya ülkelerinin sağlık politikalarında yer alır. Kayropraktik, spinal manuel tedavilerini (spinal manipulasyon) uygulayan iki sağlık mesleğinden biridir. Kayropraktik mesleğinin eğitimi tamamen akademik olmakla beraber Amerika, Kanada, Avrupa Birliği gibi ülkelerde tek bilimsel standartta eğitimi ve uygulamaları yapılır.

Kayropraktik yüksek lisans programı, nöromuskuloskeletal hastalıkların tedavisinde, maliyet-etkin bir tedavi seçeneği sunar. insanlarda akut ve kronik ağrı yanıtları hakkında bilgiye sahip olmak, omurga ve periferik eklemlerin mekanik bozukluklarının değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceriye sahip olma, bireysel ve toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde araştırmalar yapmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır.