Kayropraktik Yüksek Lisans Programı - Program Yapısı

Bu yüksek lisans programı 42 kredi, 14 ders, seminer dersi ve 2 dönemlik tez çalışmalarından oluşur.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde, yani kendi döneminde açılmaktadır.

Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.