Uygulamalı Matematik (Türkçe - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Matematik Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmekte olan Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Programı ile öğrenciler, danışmanları ile birlikte Matematiğin; Mührendislik,Tıp,Fizik,Biyoloji, Bilgisayar bilimleri ve Finans alanlarındaki uygulamalarına yönelik ileri düzeyde araştırmalar yapma olanağına sahiptirler. Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Programı, mezunlarının üniversitelerde başarılı bir akademik kariyer sahibi olmalarını sağlamak ve çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yapabilme yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.Türkçe olarak sunulan  tezli ve tezsiz  2 farklı Yüksek Lisans programımız bulunmaktadır. Tezli program, 9 kredisi zorunlu derslerden olmak üzere, en az 21 kredi karşılığı 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yine Türkçe olan Tezsiz program, 9 kredisi zorunlu derslerden olmak üzere, en az 30 kredi karşılığı 10 dersten ve dönem projesi dersinden oluşur. Yurt içi  ve yabancı ülke üniversitelerinin  dört yıllık herhangi bir  temel bilimler lisans bölümünden  mezun olanlar doğrudan veya ‘‘Bilimsel Hazırlık’’  programını tamamladıktan sonra lisansüstü programımıza  kayıt olabilirler.