Enerji Sistemleri İşletim ve Teknolojileri (İngilizce - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Enerji Sistemleri Mühendisliği, mühendislik ilke ve tekniklerinin farklı enerji sistemlerine uygulanmasını konu alan; hidrolik, doğalgaz, petrol, kömür, nükleer gibi klasik enerji kaynakları ile birlikte, rüzgar, jeotermal, biyokütle/biyogaz, güneş, hidrojen gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının temel üretim, iletim, dağıtım ve tüketim süreçlerini ve enerji piyasalarını, kısacası enerjinin her aşamasını kapsayan bir mühendislik dalıdır.
Günümüzde, enerji alanında yaşanan değişimleri ve beklentileri karşılayacak şekilde, enerji sistemlerinin genel yapısı, ekonomisi, yönetimi ve sürdürülebilirliği konularında uzmanlaşmış mühendisleri yetiştirmek büyük önem arz etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Bahçeşehir Üniversitesi’nde “ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM ve TEKNOLOJİLERİ” Yüksek Lisans Programı anılan ihtiyaca cevap veren bir programdır.
Söz konusu program ile, mühendislik veya temel bilim alanlarının herhangi birinde lisans eğitimi almış bireylere:
* Enerji sistemlerinin yapısı ve işleyişi, enerji yönetimi, enerji piyasaları, sürdürülebilir enerji sistemleri konularında uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak altyapıyı kazandırmak,
* Programa katılanların sanayi ile işbirliği içinde yürütülen araştırma-geliştirme projelerinde yer almalarını sağlayarak, bilimsel ve teknolojik üretime katkıda bulunmak amaçlanmıştır.