Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği; telekomünikasyon ve ağlar, sinyal işleme, sistem ve kontrol, robotik, elektromanyetik, optik ve fotonik, nano-teknoloji ve elektronik gibi çok sayıda alt disiplinleri kapsayan geniş bir mühendislik alanıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, çağdaş yaşamın teknolojik gereksinimlerinin karşılanmasında büyük katkılar sağlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağı sağlamayı, alanında özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen kişiler yaratmayı, kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve öncülük özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmeyi ve ülkemizde geliştirilmeye çalışılan endüstri-üniversite işbirliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

BAU Elektrik-Elektronik Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 7 ders, bir seminer dersi, ve iki dönemde tamamlanması beklenen tez dersinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 2. dönemin sonunda tez danışmanlarını, ve telekomünikasyon ve ağlar, sinyal işleme, elektromanyetik, fotonik, enerji, veya robotik gibi bölümümüzün yoğunlaştığı araştırma alanlardan biri dahilinde tez konularını belirlemiş olmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin mezun olmadan önce tez konuları ile ilgili en az bir adet bildiri veya yayın göndermiş olmaları teşvik edilmektedir. Bölümümüzde tezli programa ek olarak tezsiz yüksek lisans programı seçeneği de bulunmaktadır.

Elektrik-Elektronik Yüksek Lisans Programı mezunları kazandıkları uzmanlık ile ülkemizde özellikle telekomünikasyon, enerji, ve elektronik endüstrilerinde tercih edilmekte, veya yurt içi veya yurt dışında doktora programlarına devam ederek akademik kariyere yönelebilmektedirler.