Aktuarya Bilimi (Türkçe - Tezsiz)

Program Tanımı

Aktüerlik, finansal riskin değerlendirilmesinin ve yönetilmesinin önemli olduğu her sektörde geçerli olan en önde gelen mesleklerden biridir. Aktüerya Bilimi Yüksek Lisans programı, aktüerya biliminin teorik altyapısını oluşturmanın yanı sıra, bu bilginin gerçek hayattaki uygulamalarını, ulusal ve uluslar arası kuralları ve gelişmeleri ve ilgili alanlarda çözüm bekleyen güncel sorunları içerecek şekilde kurgulanmıştır. Bu amaca yönelik olarak programda akademisyenlerin yanı sıra aktüerler ve uzmanlardan da destek alınmaktadır. Program çerçevesinde kazanılan beceriler ile mezunlar, ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri durumda, kademeli olarak,  stajyer aktüer, yardımcı aktüer ve imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler.