Siyaset Okulu Amerika

SİYASET OKULU AMERİKA SERTİFİKA PROGRAMI

Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi’nin gerçekleştirdiği yurtdışı saha çalışmalarının ilki olan Siyaset Okulu Amerika sertifika programı 2006-2007 akademik yılından bu yana her akademik yıl düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington, D.C.’de gerçekleştirilmektedir.

Siyaset Okulu Amerika sertifika programının amaçlarından en önemlisi Türkiye’nin en önemli dış politika unsurlarından biri olan ABD’nin siyasi sistemi bilhassa dış politikası hakkında derinden bilgi edinmektir. Bu doğrultuda program, Türkiye ile ABB ilişkileri ile beraber Amerikan iç ve dış politikasını belirleyen unsurların güvenilir verilere dayandırılması için ülkenin önemli kuruluşlarının ziyaret edilmesi ve bu yönde kurulacak işbirliklerinin geliştirilmesine uygun bir formatta dizayn edilmiştir.

Siyaset Okulu Amerika sertifika programı ile katılımcılarımız ABD Kongresi’nde görevli senatör ve milletvekilleri ile tanışma ve görüşme imkânı bulmakta ve bunun yanında ilgili enstitüler, think-tank kuruluşları, medya kuruluşları ve lobileri bizzat ziyaret edip bu kuruluşların işleyiş tarzlarını yerinde görme ve uzmanlarla toplantılar yapma fırsatını yakalıyorlar.

Siyaset Okulu Amerika sertifika programı dâhilinde konunun uzmanlarından ve karar mekanizmasında bulunan yetkililerden alınacak bilgi ve görüşlerin katılımcılarımızla paylaşılması kendileri için unutulmaz bir tecrübe olmaktadır. Bu tecrübenin ülkelerine dönüşte yapacakları ve alacakları kararlardaki etkisi programın kendi içerisinde sürekli bir yarar sağlamasına yönelik belirleyici bir özelliğidir.

10 ile 14 gün süresince devam eden sertifika programının dili İngilizcedir. Toplantılar esnasında Türkçe çeviri yapılmaktadır. Aynı şekilde her toplantı sonunda oturum başkanı koordinesinde soru-cevap kısmında katılımcıların toplantı konusu ile ilgili sorularına yer verilmektedir. Program sonunda katılımcılara programa katıldıklarına dair sertifika verilmektedir. 

Program esnasında ABD’de lobilerin önemi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin sistematik farklılıkları, Senato ve Temsilciler Meclisi arasındaki güç dengeleri, Başkanın fonksiyonu, sistemin işleyişi esnasında karar alma sürecinin oluşturulması, ABD’deki lobilerin ve sivil toplum örgütlerinin iç ve dış politikaya etkisi gibi birçok konuda toplantılar yapılmaktadır. Program esnasında birçok think-tank kuruluşunun yanı sıra Beyaz Saray, Amerikan Senatosu, Temsilciler Meclisi, Amerikan Yüksek Mahkemesi, Amerikan Kongresi gibi resmi kurumlar ziyaret edilerek, işlevleri hakkında bilgi alınmaktadır.

Bu doğrultuda ziyaret edilen kuruluşlar ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.

 •          T.C. Washington Büyükelçiliği
 •          Washington Institute
 •          American Enterprise Institute
 •          Georgetown Üniversitesi
 •          Turkish Coalition of America-Turkish Cultural Foundation
 •          Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA)
 •          Hudson Institute
 •          Assembly of Turkish American Association (ATAA)
 •          Foundation for Defense of Democracies (FDD)
 •          TUSIAD ABD
 •          SETA ABD
 •          Bipartisan Policy Center
 •          Woodrow Wilson Center
 •          RAND Corporation
 •          American Turkish Council ve partnerleri
 •          Middle East Institute
 •          Atlantic Council
 •          German Marshall Fund
 •          Center for American Progress

 

 

Program Hakkında Detaylı Bilgi için:

İrem Bilensoy: +90 212 381 5730  

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN