HLO Hakkında

Son yıllarda liderlik kavramı farklı alanlar ve disiplinler altında değerlendirilen bir kavramdan çok, diğer alanlardan bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu günümüzde liderlik konusunun öneminin gitgide artması nedeniyle, bu alanda araştırma ve çalışmalar yapılmasına büyük önem vermektedir. Hükümet ve Liderlik Okulu, liderliğin herkesin hayatının herhangi bir evresinde sahip olabileceği bir girişim olduğuna inanan ve bu konudaki çalışmalara hız veren bir araştırma birimidir.

Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olduğu görüşünün tam tersine, Hükümet ve Liderlik Okulu bireylerin kendilerini geliştirebileceğine, bir toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik durumunun bilgi, strateji ve organize bir sistemle değişebileceğine inanmakta ve bunu düzenlediği birçok sertifika programıyla göstermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Hükümet ve Liderlik Okulu ülkesine ve toplumuna sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda hizmet etmeyi hedefleyen lider adaylarının hem teorik hem de pratik anlamda gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Hükümet ve Liderlik Okulu’nun düzenlemekte olduğu programların hedef kitlesi yönetim alanında söz sahibi olmak isteyen farklı sektörlerden katılımcılardır. Birim, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında ilerlemek isteyen lider adaylarına da düzenlediği think-tank seminerleri, sertifika programları ve paneller ile kendilerini bu konularda geliştirme olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, Hükümet ve Liderlik Okulu akademik yayınları ve grup aktiviteleri ile lider adaylarına kendilerini akademik anlamda da geliştirebilme ve düşüncelerini bu yayınlar aracılığıyla ifade edebilme imkanı da sunmaktadır.

Doç. Dr. Burak Küntay

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı