Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CHSP)

Ruhsal sorunu olan bireylerin sayısındaki artış ve gençler arasında madde kullanımının artması sosyal ve ekonomik  açıdan ağır sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar işgücü kaybından, aile bütünlüğünün korunamamasına kadar geniş bir yelpazede ele alınabilir.

Türkiye gibi nüfusunun yaklaşık yüzde 49 unun 25 yaş altında olduğu bir toplumda ruh ve beden sağlığını riske atacak muhtelif davranışları engelleme çalışmaları ile toplum sağlığına hizmet edecek bilimsel ve uygulamalı faaliyetler yürütmek özel önem arz etmektedir.

Disiplinler arası bir yaklaşımla sosyal bilimler ve sağlık bilimleri bünyesinde çalışan öğretim elemanları; gençlerin beden ve ruh sağlığını riske atacak davranışlarının toplumsal ve psikolojik kökenlerini anlamaya ve açıklamaya yönelik araştırma ve uygulama projeleri geliştirip ülkemizin insan kaynakları geliştirme, ilgili alanda veri ve dokümantasyon üretme, önleyici çalışma yapma ve  tüm bu çalışmalar için uzmanlar eğitme gibi çalışmalarla bilime ve insani kalkınmaya büyük hizmet sağlayabilirler.