Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CHSP) - Amaçlar

 • Ruh ve beden sağlığını riske atacak muhtelif  davranışlarının toplumsal ve psikolojik kökenlerini anlamaya ve açıklamaya yönelik araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek.
 • Bu tür davranışları engelleme çalışmaları ile toplum sağlığına hizmet edecek bilimsel ve uygulamalı faaliyetler yürütmek.
 • Yukarıdaki amaçları yerine getirmek için yurtiçinde ve yurtdışında sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürütmek.
 • Yukarıdaki amaçları yerine getirmek için yurtiçinde ve yurtdışında sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürütmek.
 • Teorik ve uygulamalı çalışmalar ile toplum sağlılığı ve ruh sağlılığı alanında politika yürüten kurumlara veri ve bilgi sunmak, ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara da destek olmak.
 • Toplum sağlığı ve risk önleme alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 • Madde kullanımı ve istismarı ve halk sağlığı alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ortak bilimsel ve uygulamalı projeler ve eğitim faaliyetleri yürütmek.
 • Ruh ve beden sağlığını riske atacak davranışları önleme alanında çalışacak uzmanların eğitim çalışmalarını yürütmek
 • Risk içeren toplumsal davranışları önleme ve halk sağlığı alanlarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim ve çalışma grupları düzenlemek.
 • Bireyleri, akıl ve ruh sağlıklarını risk atacak davranışlara karşı korumaya yönelik çalışmalarda öncü fikirler politikalar yürütmek.
 • Risk içeren toplumsal davranışları önleme ve halk sağlığı alanlarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim ve çalışma grupları düzenlemek.
 • Bireyleri, akıl ve ruh sağlıklarını risk atacak davranışlara karşı korumaya yönelik çalışmalarda öncü fikirler politikalar yürütmek. 
Bu içerik 04/12/2014 tarihinde güncellenmiştir.