Yayınlar

 

 

 

Yazar Adı Eser Adı Açıklama Görsel
AKÇO Seda Çocuk Koruma Haritası  
DEMİRKOL Berk Does an Investment Treaty Tribunal Need Special Consent for Mass Claims  
DEMİRKOL Berk The Notion of Investment in International Investment Law  
DÖNMEZER Sulhi & YENİSEY Feridun  Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ve Prof. Dr. Feridun Yenisey öncülüğünde yürütülen çalışmanın sonuçlarına ve bunların yorumlanmasına ilişkin, 1998 yılında yayımlanan kitap
Gereği Düşünüldü Dergisi Gereği Düşünüldü Cilt No.1  
Gereği Düşünüldü Dergisi Gereği Düşünüldü Cilt No.2   
Gereği Düşünüldü Dergisi Gereği Düşünüldü Cilt No.3  
Gereği Düşünüldü Dergisi Gereği Düşünüldü Cilt No. 4    
Gereği Düşünüldü Dergisi

Gereği Düşünüldü Cilt No. 5

Makale 1

Makale 2

Makale 3

Makale 4

   
HEINRICH Bernd Alman Ceza Hukukunda Terörle Mücadele Yolları 31.03.2015 tarihinde Max-Planck kütüphanesinde gerçekleştirielen etkinlikte sunulan tebliğ metni 
KUNTER Nurullah

Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 2. Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 3. Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 4. Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 5. Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 6. Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 7. Bölüm

Ceza Muhakemesi Hukuku 8. Bölüm

Nurullah KUNTER hocamızın Ceza Muhakemesi Hukuku adlı eserinin 9. basısı
MAKARACI Aslı Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatları    
MAKARACI Aslı Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi  
MERAKLI YAYLA Deniz Medeni Usul Hukuku’nda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması  
MERAKLI YAYLA Deniz Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Resmi Bir Bilirkişi Kurumu Olarak Adli Tıp Kurumu    
MERAKLI YAYLA Deniz Ar. Gör. Deniz MERAKLI YAYLA’nın Eserleri    
MERAKLI YAYLA Deniz ve Arkadaşları İstanbul Barosu 2007 Yılı Kurgusal Dava Yarışması’nı Kazanan İddianame    

NOMER Mert

ABD Başkanlık Sisteminde Başkanın Yetkileri  

NOMER Mert

Yaşama Hakkına Saygı Nedeniyle Ölümü İstemek Türkiye Barolar Birliği Dergisinde Yayımlanmıştır  

NOMER Mert

Ar. Gör. Mert NOMER'in eserleri    
NUHOĞLU Ayşe (Editör) PROF. DR. FERİDUN YENİSEY’E ARMAĞAN Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Feridun Yenisey için 2014 yılında hazırlanan Armağan
NUHOĞLU Ayşe (Editör) Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan Yaptırımlar  
NUHOĞLU Ayşe/ BURCH Kathleen M. /KÜZECİ Elif/ TOPRAK Musa (Editörler) 21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi Türkiye Barolar Birliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Atlanta John Marshall School of Law işbirliği ile hazırlanmıştır. 
PİRİM Ceren Zeynep UN EXEMPLE D’ASSOCIATION A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE: LE CAS DE LA TURQUIE  
PİRİM Ceren Zeynep Yrd. Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM tarafından yazılan makaleler ve özetleri    
PROVOLO Debora/ RIONDATO Silvio/ YENİSEY Feridun Genetics, Robotics, Law, Punishment  
READ Frank Tom Ceza Muahekemesinde Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu Teknikleri Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Doç. Dr. Neylan Ziyalar tarafından tercüme edilmiştir.
ŞAHİN Ayşe Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi  
SAVAŞ F. Burcu İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi  
SAVAŞ Fatma Burcu İşyerinde Manevi Taciz  
SCHROEDER Friedrich Christian  Hayatın Sonunda Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar 1 Nisan 2015 tarihinde Max-Planck kütüphanesinde gerçekleştirielen etkinlikte sunulan tebliğ metni 
TAŞPOLAT TUĞSAVUL Melis Türk Hukukunda Arabuluculuk  
TEZEL Ayşe Statutes of Civil and Criminal Mediation in Turkey Translated by Ayşe Tezel
TUNCAY A. Can & SAVAŞ KUTSAL Burcu Toplu İş Hukuku  
TUNCAY A. Can Hukuksal Etik Ders Notları  
TUNCAY A. Can / SAVAŞ F. Burcu / KILIÇ Şebnem İş Kanunları  
TUNCAY A. Can ve EKMEKÇİ Ömer Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri  
ULUTÜRK Hande Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  
WURTENBERGER Thomas Tehlike Kavramı ve Alman Uygulaması Ekseninde Kolluk Hukuku Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından yorumlanmış ve tercüme edilmiştir.
YAYLA Ahmet İdarenin Doğalgaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti  
YAYLA Ahmet İdare Hukuku Ders Notları    
YENİSEY Feridun KOLLUK HUKUKU 2009 yılında hazırlanan kitabın güncellenen ve geliştirilen 2. Baskısı, Ocak 2015
YENİSEY Feridun/ PLAGEMANN Gottfried ALMAN CEZA KANUNU (StGB) Almanca metin, Türkçe çeviri, Açıklamalar ve Sözlük
YENİSEY Feridun/ OKTAR Salih ALMAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (StPO) Almanca metin, Türkçe çeviri
YENİSEY Feridun/ SIEBER Ulrich (Editörler) Criminal Law in the Global Risk Society  
YENİSEY Feridun (tercüme eden) Baden-Württemberg Polis Kanunu Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından tercüme edilmiştir.  
YENİSEY Feridun (tercüme eden) Bavyera Polis Kanunu Tercümesi Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından tercüme edilmiştir.
YENİSEY Feridun ve NUHOĞLU Ayşe Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Rehberi ve Arabuluculuk Mevzuatı    
YENİSEY Feridun, NUHOĞLU Ayşe, ÇULHA Rifat, DEMİRCİ Turgay CMK CEP KİTABI  
YENİSEY Feridun/ NUHOĞLU Ayşe Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı  
YENİSEY Feridun/ NUHOĞLU Ayşe Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı  
YENİSEY Feridun/ GÜNEŞ Gülsen/ ŞİRİN Z. Ertunç Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler