Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler - Program Yapısı

 

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki alternatifi bulunmaktadır. Tezsiz programın 10 ders ve 1 proje dersi, tezli programın ise 8 ders, seminer ve tez çalışması yükümlülüğü bulunmaktadır. Seçmeli dersler öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına uygun alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir. Dönemlik olarak haftasonları seçmeli ders opsiyonu sunulabilmektedir.

Küresel Siayset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nın süresi tezsiz programlar için 3 yarıyıl, tezli programlar için ise 4 ile 6 yarıyıldır. Belirtilen süreler içerisinde programı tamamlayamamış olan öğrencilerin ilişiği kesilir.


Dersler, hafta içi akşam 19:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dönem itibariyle seçilmiş bulunan ders sayısı kadar haftalık ders bulunmaktadır. Dersler Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşmektedir.


3.yarıyıl seçmeli olarak; POLS5001 kodlu American Foreign Policy ve POLS5003 kodlu American Government derslerini seçen öğrenciler bu derslerin 2 haftalık eğitimlerini Amerika’da almaktadır. Amerikan Araştırmaları Merkezi – Siyaset Okulu ile birlikte yürütülen bu program çerçevesinde bu derslerin alımı sonucunda öğrencilere sertifika da verilir. 14 gün süresince devam eden sertifika programının dili İngilizce’dir. Toplantılar esnasında Türkçe çeviri yapılmaktadır. Aynı şekilde her toplantı sonunda oturum başkanı koordinesinde soru-cevap kısmında katılımcıların toplantı konusu ile ilgili sorularına yer verilmektedir. Program sonunda katılımcılara programa katıldıklarına dair sertifika verilmektedir.


Program esnasında ABD’de lobilerin önemi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin sistematik farklılıkları, Senato ve Temsilciler Meclisi arasındaki güç dengeleri, Başkanın fonksiyonu, sistemin işleyişi esnasında karar alma sürecinin oluşturulması, ABD’deki lobilerin ve sivil toplum örgütlerinin iç ve dış politikaya etkisi gibi birçok konuda toplantılar yapılmaktadır. Program esnasında birçok think-tank kuruluşunun yanı sıra Amerikan Senatosu, Temsilciler Meclisi, Amerikan Yüksek Mahkemesi, Amerikan Kongresi gibi resmi kurumlar ziyaret edilerek, işlevleri hakkında bilgi alınmaktadır.

 

Bu doğrultuda ziyaret edilen kuruluşlar ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.

 

 • T.C. Washington Büyükelçiliği
 • Washington Institute
 • American Enterprise Institute
 • Georgetown Üniversitesi
 • Turkish Coalition of America-Turkish Cultural Foundation
 • New America Foundation
 • Mellman Group
 • Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA)
 • Hudson Institute
 • Assembly of Turkish American Association (ATAA)
 • Foundation for Defence of Democracies (FDD)
 • TUSIAD ABD
 • Bipartisan Policy Center
 • Caspian Group
 • Woodrow Wilson Center
 • RAND Corporation
 • American Turkish Council
 • American Academy of Diplomacy
 • Southfive Strategies
 • Middle East Institute