Kamu Hukuku - Program Yapısı

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında, 8 ders, seminer tez araştırması ve tez çalışması yer almaktadır. Seçmeli dersler öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına uygun alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik geniş bir yelpazede sunulmaktadır.


Kamu Hukuku Tezli programın süresi ise 4 ile 6 yarıyıldır. Altıncı dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olan öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.


Dersler, hafta içi akşam 19:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dönem itibariyle seçilmiş bulunan ders sayısı kadar haftalık ders bulunmaktadır. Dersler Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşmektedir.