Kamu Hukuku

PROGRAM TANIMI

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının amacı, başta ceza hukuku olmak üzere kamu hukuku alanlarında uzmanlaşmayı sağlayan bir eğitim vermektir. Bu eğitim verilirken küreselleşen dünya ve dolayısıyla hukukun da küreselleşmesi gözönüne alınmış, özellikle tüm dünyanın ortak değerleri olan insan hakları hukuku, insancıl hukuk gibi konularda yoğunlaşma amaçlanmıştır. Bunun yanında bilişim hukuku gibi yeni gelişmekte olan hukuk dallarında da uzmanlaşmanın sağlanması hedeflenmiştir. Bu alanlarda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi açısından yabancı dil bilgisinin önemi büyüktür. Bahçeşehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında, başta Harvard Kennedy School’dan olmak üzere yurt dışından gelen öğretim üyelerinin vereceği ders ve seminerlerle öğrencilerine küreselleşen hukuk dünyasına adım atmanın yolunu açmıştır. Bu yolda daha da ileri gitmek isteyen öğrenciler için çeşitli yurt dışı doktora bursları sağlamaktadır. Almanya Max-Planck Enstitüsü ile yaptığı protokol gereği her yıl dört burslu öğrenciyi bu Enstitüde doktora eğitimine gönderebilecektir. Ayrıca Amerikanın çeşitli Üniversiteleri ile yaptığı Protokoller sonucu, Amerikada bir yıl LLM programına katılan öğrencilere başta New York ve Kaliforniya olmak üzere çeşitli Amerikan Baroları’nın sınavlarına girme hakkı tanınmaktadır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı tezli yüksek lisans programı olması sebebiyle bilimsel araştırma teknik ve yöntemleri de anlatılmaktadır.