İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Sosyoloji

Küresel trendler insan odaklı çalışmalara hız verirken , sosyoloji yükselen bir bilim dalı ve görünürlüğü her geçen gün artıyor. Günümüz Sosyolojisinin disiplinler arası çalışmalara yöneldiğini göz önüne alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; Tarih, Antropoloji ve Siyaset Bilimi ve Edebiyat alanlarından gelen güçlü bir kadro ile bilimsel araştırmalara, eğitim öğretim faaliyetlerine ve uygulamalı projelere hız veriyor.

Sosyal medya; enerji; göç; gençlik, suç ve riskler; sosyal hareketler; sosyal cinsiyet; halk bilimi gibi konularda araştırmalar yürütüyoruz. Küresel rekabete hazırlanmak isteyen gençleri 2020 – 2021 akademik yılında bekliyoruz. Son derece hızlı bir sosyal değişim yaşayan dünyamız ve ülkemizde sosyolojik çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu doğrultuda, sosyal bilimlerde ve özellikle sosyolojide sağlam ve güvenilir kuramsal bilgilerin yanı sıra metodolojik, felsefi, siyasi, ekonomik ve beşeri yaklaşımların özümsenmesi ve bütün bunları uygulama yeteneği kazanmış bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Sosyoloji BölümüBu programın hedefi, ülkemize metodolojik ve düşünsel analiz yetenekleri gelişmiş, küresel ve yerel dinamiklere dair farkındalığı yüksek, küresel rekabete hazır ve çeşitli alanlarda araştırma yapabilecek yetkinlikte mezunlar kazandırmaktır. Programın ayrıcalığı, klasik sosyoloji programlarında pek yer almayan disiplinlerarası bir çerçevede sosyolojinin eğitim, psikoloji, antropoloji, uluslararası ilişkiler, felsefe ve tarihle kesiştiği noktaları öne çıkarıyor olmasıdır.

Sosyoloji Bölümü’nün araştırma ve müfredat konuları arasında, toplumsal hareketler, göç araştırmaları, radikal siyasi akımlar, sosyal çatışma ve çözümleri ve de günün koşullarının yarattığı sosyal sorunlar yer almaktadır.

Sosyoloji bölümü "Kent Sosyolojisi", "Suç Sosyolojisi", "Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi" alanların isteyen öğrencelere yandal program olanağı sağlamaktadır. Sosyoloji  yüksek lisans programı 2011-2012 eğitim yılında başlatılması planlanmaktadır.


Kariyer Olanakları

Mezunlarımız sahip oldukları disiplinlerarası bilgi donanımı ile kamuda ve özel sektörde geniş bir yelpazede iş olanağı bulabilmektedirler. Mezunlarımız, basın ve medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, düşünce kuruluşlarında, sanayi ve ticaret işletmelerinde, yerel yönetimlerde, şirketlerin araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümlerinde ve çeşitli eğitim kuruluşlarında görev üstlenebilirler.

Ayrıca, mezunlarımız gerekli pedagojik formasyon eğitimi aldıklarında, ortaöğretim kurumlarında ve özellikle yabancı dilde eğitim yapan özel kolejler ve Anadolu Liseleri’nde “Felsefe Grubu Öğretmeni” olarak çalışabilirler.

SOSYOLOJİ SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Sosyoloji sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz