Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenci Kabulü

Bahçeşehir Üniversitesi'nin lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağladıklarında intoffice@bahcesehir.edu.tr adresine evraklarını e-posta ile göndererek veya Beşiktaş Kampüsümüzde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne evrakları ile gelerek başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru Adresi 

Bahçeşehir Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Ofisi, Çırağan Caddesi No 4, Beşiktaş 34349, İstanbul, Turkey 

Başvuru için Gerekli Belgeler: 

1)    Yabancı uyruklu öğrenci online başvuru formu (www.applyonline.bahcesehir.edu.tr)
2)    Lise diploması ile İngilizce veya Türkçe tercümesi
3)    Lise transkripti ile İngilizce veya Türkçe tercümesi
4)    Öğrencinin Pasaportunun resimli sayfası
 
Bahçeşehir Üniversitesi Başvuru Komitesi her öğrenciyi mezun olduğu ülkeye göre belirlenmiş minimum kabul kriterini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Bahçeşehir Üniversitesi Ülkelere göre kabul kriterlerine http://international.bahcesehir.edu.tr/country-requirements/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvuru komitesi her başvuru sahibinin evraklarını ayrı ayrı inceler. Eğer başvuru kabul edilirse Bahçeşehir Üniversitesi öğrenciye bir kabul mektubu gönderir. Üniversitemizde okuyacak olan tüm yabancı öğrenciler eğer oturma izinleri yoksa ülkeye giriş için öğrenci vizesi almak zorundadırlar. Öğrenci vizesi için başvuru sahibi oturduğu yere en yakın Türk Konsolosluğuna giderek Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu kabul mektubu ile başvurabilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

1) Lise diploması (İngilizce veya Türkçe)
2) Denklik belgesi (Denklik belgesi Türk konsolosluklarından veya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınabilir)
3) Lise transcripti (İngilizce veya Türkçe)
4) Pasaport aslı
5) Okul ücreti ödeme belgesi
6) 8 fotograf
7) Varsa uluslararası ingilizce sınavı sonucu (IELTS, TOEFL, FCE)

Eğitim Dili  

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Bir yıl süreli 'İngilizce Hazırlık Programı' uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Öğretim yılı başında uygulanacak İngilizce Yeterlik Sınavı'nı başaranlar veya Bahçeşehir Üniversitesi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslarası sınavlardan TOEFL (PB:537, CB:203, IBT:74), IELTS (en az 6) ve FCE (en az B),  eğer Amerikan kültürüne kayıt olursa: TOEFL(PB: 567, CB: 227, IBT: 86),IELTS(en az 7,5), FCE(en az A) başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. İngilizce Yeterlilik Bahçeşehir Üniverstesi Hazırlık Okulu tarafından verilen sinav ile belirlenebilir.  Eğitim dili İngilizce olan orta eğitim kurumundan mezun olan öğrencilerin eğitim dillerinin İngilizce olduğunu belgelemek suretiyle İngilizce Yeterliliğini almış sayılırlar. Anadili İngilizce olan ülke vatandaşlarından İngilizce yeterliliği aranmaz. İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyenler Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'nda yoğun İngilizce eğitimi görürler. Eğitim sonunda İngilizce yeterlik sınavını geçenler kabul edildikleri bölümlere kayıtlarını yaptırabilirler.İki yıl üst üste İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlayamayan Öğrencilerin Bahçeşehir Üniversitesi ile ilişiği kesilir.  

Yurt  

Uluslararası öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi yurtlarında konaklayabilirler.  Bahçeşehir Üniversitesi yurtları hakkında www.yurdum.bahcesehir.edu.tradresinden bilgi alabilirsiniz.