Aile Danışmanlığı TR Tezli - Program Tanımı

Aile Danışmanlığı, yüksek düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz ve sentez ederek, aile sistemi ve aile yaşam döngüsü içinde karşılaşabileceği sorunları kavrayabilmeyi ve aileye yönelik tüm hizmetlerde bu bilgileri kullanabilmeyi hedeflemektedir. Aile danışmanlığı  rolü, toplumdaki sağlıklı aile ilişkilerinin yönetimi ve modellenmesinde, dönüşümsel toplum süreçlerini takip ederek, aile kurumunun korunması ve geliştirilmesinde aktif olacaktır. Bu bağlamda aile ve birey kavramının fiziksel, sosyal, duygusal etkileşim alanlarının sağlık bağlamında sürdürülebilirliğini sağlayan aile danışmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilikçi teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni toplum anlayışı; aile kavramına verilen değeri, gün geçtikçe farklı toplumsal temalarla ortaya koymaktadır. Toplumun yeni hareket noktaları aile danışmanlığına duyulan gereksinimi arttırmaktadır.

Programın Amacı

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı’nın amacı; aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren uzmanlar yetiştirmektir.  

Mezunların Mesleki Profili

Aile danışmanları, aile sağlığını koruma ve geliştirme adına kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, aile sağlığı merkezleri ve üniversitelerde görev alır. Aile danışmanı; aile bireylerine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının düzenlenmesinde rol alır. Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans mezunları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı özel kurum ve kuruluşlarda, Özel Aile Danışma ve Psiko-sosyal merkezlerinde, “Aile Danışmanı” olarak çalışabilmektedirler..