İngilizce Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün temel amacı küreselleşmenin gereksinimlerini karşılamak üzere dil yeterlilikleri gelişmiş, dil eğitimi alan bilgisi ve becerilerini kazanmış, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi amaç edinmiş öğretmenler yetiştirmektir. Şu an da bölümde sadece İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı bulunmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği lisans programı, yabancı dil öğretim yöntemleri, dil becerilerinin öğretimi, teknolojinin dil öğretiminde kullanılması, seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması dersleri gibi hem kuramsal hem de pratiğe yönelik dersler ile öğretmen adaylarını çağın gereksinimleri doğrultusunda en donanımlı şekilde geliştirmeyi hedefleyen derslerden oluşmaktadır.

Ayrıca, genel, bölüm ve bölüm dışı seçmeli dersler yoluyla öğrencilere bireysel ilgi alanlarındaki sosyal, kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır.  

Ayrıca, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, İngilizce Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programının yürütülmesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği yapmaktadır.