Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları

Öğrencilere dramadan grafik tasarıma, modadan güzel sanatlara çeşitli disiplinlerde ve her seviyede öğrenme, yaratma, araştırma ve yenilik yapma konusunda eşsiz fırsatlar sunmayı amaçlamaktayız. Hızla değişen dünyada öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik uygulamanın ön planda tutulduğu bir eğitim modeli sunmaktayız.  

Ayrıca teknolojik gelişmelerin ışığında inovasyon ve tasarımın entegre bir biçimde kurgulandığı sanat eğitimini öğrencilerle buluşturmak hedefindeyiz.

 

Dr. Öğr. Üyesi İrem Şanal

Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Direktörü