Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi (Türkçe - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz seçenekleri bulunan, eğitim dili Türkçe olan bir programdır. Tezli program, 24 kredilik 8 ders, seminer ve tez çalışmasından, tezsiz program ise 30 kredilik 10 ders, seminer ve proje çalışmasından oluşmaktadır.
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık ilgili lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kent ve ulaştırma sistemleri hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmaktır. Bu program, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve kentsel gelişim ile ulaştırma planlamasının nasıl yürütülmesine yönelik olarak ülkemiz koşullarına uygun yaratıcı ve yenilikçi fikirler sunarak ve aldıkları görevlerde etkinliklerini artırmalarına yardımcı olur. Program genel mühendislik ve planlama konularındaki problemleri çok disiplinli yaklaşımlar dahilinde çözebilmek için gerekli olan bilgileri de içinde barındırır. Bu programa katılanlar, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici ve planlamacı pozisyonlarının gerektirdiği organizasyon, planlama, karar alma ve yönetim yetkinliklerini kazanır.
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları, ilgili bakanlıklar, belediyeler, üniversite, enstitüler, araştırma merkezleri gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler, özel sektörde, eğitim sektöründe ‘ulaştırma ve ilgili disiplinler’ temel olacak şekilde görev alabilirler
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı temel olarak,
•    Kentsel sistemler ve ulaştırma yönetimi konusunda bilgi ve deneyim elde ederek kariyerlerini geliştirmek isteyen ilgili bölüm mezunu bireyleri,
•    Çalıştığı kurumlarda planlama ve yönetim kademelerini hedefleyen bireyleri,
•    Çok disiplinli bir yaklaşım çerçevesinde planlama ve yönetim becerisi kazanmak isteyen bireyleri,
•    İlgili alanda daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlanan katılımcıları
hedeflemektedir.