Yapay Zeka Program Tanımı

Bu programın amacı, genel olarak "Yapay Zeka” iş ve akademik dünyada bu kadar önem kazanırken,  ülkemizde de Bahçesehir Üniversitesi’nde açılan bu program sayesinde bu alandaki uzman açığının kapanmasına katkı sağlamaktır. Konuyla ilgili ülkemizdeki üniversitelerin yüksek lisans programlarında yapay zeka alanında yeterli çalışmalar yapılmamaktadır. Bu program ile yapay zekanın temelleri ve uygulamaları konularında uzmanlaşmak isteyen farklı sektör ve alanlardan ilgili kişiler bir araya getirilerek, yapay zeka konusunda insan gücü, iş gücü, bilgi birikimi artışı sağlanması ve efektif bir multi-disipliner bir işbirliği ağı oluşumuna öncülük edilmesi hedeflenmektedir.

Bu yüksek lisans programında ülkesel boyutta teknik, ekonomik ve çevresel bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir:

 

  • Yapay Zeka ile ilişkili teknolojilerin eğitimi, sektörel ve akademik farkındalık yaratılmasını sağlamak

 

  • Uzun vadede Yapay Zeka yaklaşımlarının uygulanması için gerekli bilgi kaynaklarının ve tecrübenin alt yapısının oluşturulması ile şirketler ve ülke ekonomisine pozitif bir girdiye dönüştürmeye hizmet etmek

 

  • Şirketler için Dijital Dönüşüm, Veri İşleme ve Karar Vermede çok önemli olan Yapay Zeka yöntemlerinin temellerine ve uygulama pratiğine sahip, farklı bakış açıları ile veri işleme problemlerine yaklaşabilen ve yapay zeka yöntemlerini çeşitli alanlarda yorumlayabilen ve kullanabilen uzman insan kaynağı yetiştirmek

 

  • Sanayide, akademik araştırma çalışmalarında ve kamu kurumlarında yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmek