Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı Program Tanımı

Öğrenme, İnovasyon, Yaşam ve Kariyer Yetkinlikleri üzerine odaklanacak olan programda, sağlığın tüm alanlarındaki profesyoneller olan hedef kitlesi nezdinde, yeni dünya insanının etkili iletişim ve öz liderlik becerilerine odaklanıldığı, hasta odaklı bir yaklaşım geliştirerek, hem hasta ve hasta yakınlarının hem klinisyenin her seviyede genel iyi oluşunun desteklendiği zorunlu ve seçmeli dersler ile eğitim planlanmaktadır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, Hemşirelik, Spor Bilimleri, Tıp Fakültesi, Aile Danışmanlığı, Beslenme ve Diyetetik ve Eczacılık fakültesi mezunlarının başvurabileceği programda bilimsel alt yapı için gerekli olan dersler zorunlu ders statüsünde verilecek ve Sağlık Koçluğu dallarına ait dersler seçmeli dersler şeklinde sunularak program devam edecektir. Bu sayede sağlık profesyonellerinin her meslek grubu kendi alanıyla ilişkili tamamlayıcı dersleri tercih edecek ve tam donanımlı Sağlık Koçluğu becerilerine sahip uzman sağlık profesyonelleri yetiştirilebilecektir.

Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 2013 yılında Koç Ulusal Meslek Standardı, 2015 yılında ise Ulusal Yeterliliği yayınlanmış bir meslek olarak kabul edilen ve meslek belgesi aranan bir uzmanlık haline gelen Profesyonel Koçluk, aynı zamanda dünya çapında birçok ülkede ve üniversitede araştırma alanında gelişmekte olan ve lisansüstü eğitim programlarına yükselen ilgi duyulan, sertifikasyon eğitimleri geniş kitlelerce ilgi gören bir eğitim alanıdır. Bu bağlamda gerek akademik gerek profesyonel dünyada 15 yılı aşkın süredir eğitimleri devam eden branşla ilgili olarak ülkemizde her kesimden yükselen bir talep mevcut iken, araştırma ve lisans üstü eğitimin farklı meslek grupları ile disiplinler arası çalışmaların yapılabileceği programlar gelişmeye açık, henüz karşılanmamış olan bir beklenti mevcuttur. 

Son yıllarda yaşanan endüstriyel gelişmeler neticesinde günlük yaşamda tüketilen besinlerden alınan kalori miktarı artış gösterirken günlük fiziksel aktiviteler ve egzersiz alışkanlıkları düşüştedir. Bu durum özellikle bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar için riski artırmaktadır.

Bu konuyla ilgili bir diğer önemli husus ise artmış hastalık riskine sahip popülasyonlar günlük yaşam modifikasyonları için sağlık kökenli profesyonel desteğe ulaşmakta zorluk yaşamaktadır. Bu durum yanlış yönlendirmeler ile işin profesyoneli olmayan sağlık dışı branşlardan bireylerin verdikleri hizmete yönelmeye neden olmakta ve kişilerin medikal durumlarının değerlendirilememesinden dolayı yanlış planlama hastalık ve yaralanma riskini artırmaktadır. Bu hususta sağlık koçluğu alanında yetkin sağlık çalışanlarının istihdamı ile önemli bir toplum sağlığı sorununun ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.