2020-2021 Akademik Yılı Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretimi Akademik Takvimi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ
Bu akademik takvim günün koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Doğacak şartlara göre akademik takvimde değişiklik yapmak, sınavları ertelemek Üniversite yönetiminin ve Senatosunun yetkisindedir. Bu değişiklikten dolayı hiçbir öğrenci, öğretim elemanı veya görevli herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
GÜZ YARIYILI
20 Aralık 2019 -01 Ekim 2020 Cuma-Perşembe Uluslararası Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı kabul ve kayıt süreleri.  Kabul, Üniversiteye kayıt ve mali işlemlerin 01 Ekim 2020 Perşembe günü tamamlanmış olması gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin tüm vize işlemleri, okula öğrencilik kayıtları bu tarihe kadar tamamlanmış gerekmektedir.
15 Haziran-01 Ekim 2020 Pazartesi-Perşembe Uluslararası ön lisans ve lisans öğrencilerinden 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı için kabul alanların kesin kayıtları.
30 Haziran 2020 Salı Tıp Fakültesi Sınıf 6'ya (İntörnlük Dönemi) başlayacak öğrencilerinin 2020-2021 akademik yılı mali yükümlükülkerini tamamlamaları için son gün
01 Temmuz 2020 Çarşamba Tıp Fakültesi Sınıf 6 (İntörnlük Dönemi) başlangıç tarihi
10-17 Temmuz 2020 Cuma-Cuma 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı yurt dışı yatay geçiş başvurularının yapılması. Geçerli dil yeterlik belgesi olanlar başvuru sırasında bu belgeyi başvuru alanına eklemek zorundadırlar.
13 Temmuz 2020 Pazartesi 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonu'na iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
15 Temmuz 2020 Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)
18 Temmuz 2020 Cumartesi Yurtdışı yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı (Online yapılacaktır).
21-23 Temmuz 2020 Salı-Perşembe Yurtdışı yatay geçiş başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
24 Temmuz 2020 Cuma Yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilme sonuçlarının öğrencilere ilanı.
25-30 Temmuz 2020 Cumartesi-Perşembe Yurt dışı yatay geçiş için başvuran ve programlara kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri.
30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz 2020 Cuma 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Birimine iletilmesi.
31 Temmuz - 03 Ağustos 2020  Cuma - Pazartesi Kurban Bayramı (3 gün tatil)
04 - 28 Ağustos 2020 Salı-Cuma 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurularının yapılması. Geçerli dil yeterlik belgesi olanlar başvuru sırasında bu belgeyi başvuru alanına eklemek zorundadırlar.
17-21 Ağustos 2020 Pazartesi-Cuma Ön lisans ve Lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması. (Kesin tarih ÖSYM'ce belirlenecektir)
30 Ağustos 2020 Pazar Zafer Bayramı
31 Ağustos 2020 Pazartesi Tüm Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin güz yarıyılı kayıt yenilemenin mali işlemlerini tamamlamaları için son günü. Mali işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin ders kayıt sistemi kayıt döneminde kapalı olup, bu öğrencilerin ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
01 Eylül 2020 Salı Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı. Yazılı Sınav:09:00; Sözlü Sınav:13:30 Sınav Yeri: Beşiktaş Yerleşkesi Güney Kampüsü.
02 Eylül 2020 Çarşamba 01 Eylül 2020 Salı günü yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının internetten ilanı
03-07 Eylül 2020 Perşembe-Pazartesi Yatay geçiş başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
08 Eylül 2020 Salı Yatay geçiş başvurularının değerlendirilme sonuçlarının öğrencilere ilanı.
09-11 Eylül 2020 Çarşamba -  Cuma Yatay geçiş için başvuran ve programlara kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Başvurdukları programa kabul edilip kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibaklarının yapılması için ilgili birimlere kayıt yaptıran öğrenci listesinin aynı gün içinde iletilmesi gerekir. Kurumlar arası yatay geçiş yoluyla kesin kayıt olanların ilgili birimlerce ders intibakların yapılması ve öğrencinin kabul edildiği birimce sisteme intibak girişlerinin yapılması zorunludur. Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıranların ders intibakları 21 Eylül 2020 tarihine kadar ÖİDB ye iletilmelidir.
22-27 Eylül 2020 Salı-Pazar R/S Not dönüşümlerinin yapılması (27 Eylül 2020  Pazar günü 23:59'dan sonra herhangi bir nedenle not dönüşümü yapılamayacaktır)
28 Eylül 2020 Pazartesi Erasmus, word exchange vb değişim programları ile giden öğrencilerin listesinin ÖİDB''ye iletilmesi için son gün
28-29 Eylül 2020 Pazartesi-Salı 2019-2020 Yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlar için başvurularını yapması.
28-29 Eylül 2020 Pazartesi-Salı Çift ana dal ve yan dal başvurularının yapılması
30 Eylül 2020 Çarşamba Türkçe programlarda öğrenim görüp İngilizce programlara çit anadal ve yandal başvurusu yapan öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı. Online yapılacaktır. Aynı gün ilan edilecektit.
30 Eylül- 01 Ekim 2020 Çarşamba-Perşembe 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavların yapılması ve notlarının Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'na Dekanlıklarca iletilmesi.
01-02 Ekim 2020 Perşembe-Cuma Çift anadal, yandal başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
02 Ekim 2020 Cuma Türkçe Seviye Belirleme Sınavı (Türkçe bölümlerde okuyacak tüm yeni kayıt uluslararası öğrenciler için) Sınav Saati:10:00
03 Ekim 2020 Cumartesi İngilizce Seviye Belirleme Sınavı - ONLINE (Tüm yeni kayıt T.C. vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için) Sınav Saati 09:00 - Sınav Yeri: ONLINE (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
05 Ekim 2020 Pazartesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri için yıllık derslerin başlangıç tarihi
05 Ekim 2020 Pazartesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri için yıllık derslerin başlaması
05 Ekim 2020 Pazartesi Tıp Fakültesi güz yarıyılında yapılan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin mesleki uygulama derslerinin başlangıç tarihi. Staj programı tüm öğrenciler için ilgili fakülte tarafından yapılacak, sisteme işlenecek ve öğrencilere duyurulacaktır.
05 Ekim 2020 Pazartesi 03 Ekim 2020 Cumartesi günü yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının internetten ilanı ve öğrencilere duyurulması
05 Ekim 2020 Pazartesi Çift anadal, yandal başvurularının değerlendirilme sonuçlarının öğrencilere ilanı.
05-08 Ekim 2020 Pazartesi-Perşembe Çift anadal, yandal programlarına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Çift anadal, yandal programlarına  kesin kayıt yaptıranların ders intibaklarının yapılması için ilgili birimlere kayıt yaptıran öğrenci listesinin aynı gün içinde iletilmesi gerekir.
05-09 Ekim 2020 Pazartesi-Cuma Ders kayıt dönemi. Ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve world exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa bahar yarıyılıda yeni kayıt olan öğrencilerin (irregular öğrenciler) bazı derslerinin  kayıtları  SAP tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten  üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan irregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
05-09 Ekim 2020 Pazartesi-Cuma İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan ve birinci sınıfa (programına) yeni başlayacak öğrencilerin dersleri Öğrenci İşletim Sistemi (SAP) tarafından sisteme atanacaktır. Bu öğrenciler ders kaydı işlemi yapmayacaklardır. Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler hariç ders intibak işlemleri sistemde tamamlanan diğer yatay, dikey geçiş, uluslararası ve bütün diğer öğrenciler internet üzerinden kayıt kurallarına göre kendi kayıtlarını kendileri yapacaktır. Bu işlemlerini ders kayıt haftasında kayıt takvimine göre yapmaları gerekmektedir.
06 Ekim 2020 Salı 02 Ekim 2020 Cuma günü yapılan Türkçe Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının İnternetten İlanı ve öğrencilere duyurulması
06 Ekim 2020 Salı İngilizce Yeterlik Sınavı - YAZILI SINAV - ONLINE (03 Ekim 2020 tarihinde yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavında başarılı olmuş tüm öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş, başarısız olmuş öğrenciler için) Sınav Saati: 10:00 Sınav Yeri: ONLINE (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
07 Ekim 2020 Çarşamba İngilizce Yeterlik Sınavı - SÖZLÜ SINAV - ONLINE (03 Ekim 2020 tarihinde yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavında başarılı olmuş tüm öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş, başarısız olmuş öğrenciler için) Sınav saati: 10:00-17:30 Sınav Yeri: ONLINE (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
08 Ekim 2020 Perşembe Türkçe Yeterlik Sınavı (02 Ekim 2020 Cuma günü yapılan Türkçe Seviye Belirleme Sınavında başarılı olmuş öğrenciler için) Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
09 Ekim 2020 Cuma 6-7 Ekim 2020 Salı-Çarşamba günleri yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ve 08 Ekim 2020 Perşembe günü yapılan Türkçe Yeterlik Sınav Sonuçlarının internetten ilanı ve öğrencilere duyurulması.
12 Ekim 2020 Pazartesi Çift anadal, yandal ders intibaklarının ÖİDB ye iletilmesinin son günü. Bu derslerin sisteme girişleri ÖİDB tarafından yapılacaktır.
12 Ekim 2020 Pazartesi Tüm ön lisans ve lisans öğrencileri için derslerin başlaması. ( İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı ve Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri dahildir)
12 Ekim 2020 Pazartesi Hazırlık, ön lisans, lisans, lisansüstü, tüm öğrenci velileri ve diğer davetlilerin katılımı ile 2020-2021 akademik yıla başlama töreni. Saat:16:00. Yer, programa göre ilan edilecek.
12-16 Ekim 2020 Pazartesi-Cuma Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Öğrenci Dekanlığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve öğrencinin kaydolduğu birim tarafından Üniversitenin tanıtılması.
12-16 Ekim 2020 Pazartesi-Cuma Ders kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi birimine 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlen öğrencilerin   e-mail yolu ile Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi. Bu öğrencilerin Mali İşler Daire Başkanlığına gitmeleri. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi EKLE-SİL DÖNEMİNDE açılır ve öğrenci takip eden haftadaki EKLE-SİL döneminde internet üzerinden ders kaydını kendisi yapmakla sorumludur.  Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden EKLE-SİL dönemi sonuna kadar ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.
12-16 Ekim 2020 Pazartesi-Cuma Derslerle ilgili ders yönetim planının (syllabus)  SAP sistemine konulması. Önemli olup her ders için konulması gerekmektedir.
17-18 Ekim 2020 Cumartesi-Pazar Ders muafiyet sınavları. Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan öğrenciler, yatay geçiş veya DGS öğrencileri bu haktan yararlanamaz.) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB’ye bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararası öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur. Dersin kodu ne ise ait olduğu birim bu sınavı verecektir. Notların manuel giriş için acil olarak ÖİDB’ye bildirilmesi gerekir ki öğrenci EKLE-SİL döneminde değişiklik yapabilsin.
19-23 Ekim 2020 Pazartesi-Cuma EKLE-SİL haftası. Öğrencinin EKLE-SİL haftasında ders kaydı yapabilmesi için ekle-sil haftasından önce tüm mali işlemlerini tamamlamış, sisteminin açılmış olması ve normal kayıt haftasında mutlaka ders kaydı yaptırmış olması gerekir. Aksi halde öğrencinin sistemi kapalı olacaktır ve ders kaydı yaptıramaz.
21 Ekim 2020 Çarşamba EKLE-SİL Haftasında yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 21 Ekim 2020 Çarşamba günü kapatılacaktır (saat 16:00) ve bu derslere kaydolan ön lisans ve lisans öğrencilerinin 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 16:00'a kadar internet üzerinden SAP sisteminden kendilerinin başka dersleri seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır, sistem kapalıdır. Kapatılma nedeni ile üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 22 Ekim 2020 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne ve ücret ödemesine sayılmaz.
23 Ekim 2020 Cuma Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir.
23 Ekim 2020 Cuma Başarısız olunan dersler sistem tarafından atandığı için kendisi ders kaydı yapmayan BURSLU öğrenciler MUTLAKA EKLE-SİL dönemi sonunda sisteme girmeli ve üzerinde ders olup olmadığını kontrol etmelidir. Dönem sonunda yapılacak itirazlar veya talepler kabul edilmeyecektir.
29 Ekim 2020 Perşembe Cumhuriyet Bayramı (tatil) (28 Ekim Çarşamba yarım gün tatil, Çarşamba günü tüm dersler yapılmayacaktır)
30 Ekim 2020 Cuma Bahar dönemi için ara sınavların planlanması ve ilgili birimce ilan edilmesi. Her dersten en az bir ara sınav yapılması yönetmelik gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, ödev gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir (jüri raporu, kamera kaydı gibi). Arasınav Yönergesine bakınız.
10 Kasım 2020 Salı Atatürk'ü Anma Günü.
01 Aralık 2020 Salı Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgilerin Akademik Planlama Birimine iletmesi.
18 Aralık 2020 Cuma Güz yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.
18 Aralık 2020 Cuma 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılında açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonuna iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
21 Aralık 2020 Pazartesi 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı sonu sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün. Hata varsa 24 Aralık 2020 Perşembe gününe kadar düzeltmelerin ilgili birimlerce Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Kişisel plan için talep bildirilemez.
25 Aralık 2020 Cuma Bahar yarıyılında açılacak tüm derslerin detaylı listelerinin hazırlanarak Akademik Planlama Birimine iletilmesi, bölüm başkanlıklarınca bölüm seçmeli, bölüm dışı seçmeli ve seçmeli ders havuzlarının Bahar dönemi için güncellenmesinin son günü.
01 Ocak 2021 Cuma Yılbaşı Tatili, bir gün.
07 Ocak 2021 Perşembe Ön lisans ve lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez ve bahar dönemi ders kaydı yaptıramaz.
11-15 Ocak 2021 Pazartesi-Cuma Erasmus, World Exchange, kış okulu veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurt dışına gidecek ön lisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Akademik İlişkiler ve Programlar Birimi tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 25 Aralık 2020 Cuma gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere bölümce planlanan sınav günü bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.
11-15 Ocak 2021 Pazartesi-Cuma Mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
11 Ocak 2021 Pazartesi 2020-2021 güz yarıyılı final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.
15 Ocak 2021 Cuma 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı derslerinin son günü. (Tıp Fakültesinin yıllık dersleri ve stajları devam ediyor.)
18 Ocak 2021 Pazartesi 28 Ekim 2020 Çarşamba günü yapılması planlanan derslerin yapılması
19 Ocak 2021 Salı 29 Ekim 2020 Perşembe günü yapılması planlanan derslerin yapılması
20 Ocak 2021 Çarşamba 01 Ocak 2021 Cuma günü yapılması planlanan derslerin yapılması
22 Ocak 2021 Cuma İngilizce Hazırlık Programı güz yarıyılı derslerinin kesilmesi.
25 Ocak - 07 Şubat 2021 Pazartesi-Pazar 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı ön lisans ve lisans programları için yarıyıl sonu (final) sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık dersleri dışında aldıkları dönemlik derslerinin sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir.
29 Ocak 2021 Cuma Türkçe Hazırlık Programı güz yarıyılı derslerinin kesilmesi.
02 Şubat 2021 Salı İngilizce Yeterlik Sınavı – Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
03 Şubat 2021 Çarşamba Türkçe Yeterlik Sınavı -Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
05 Şubat 2021 Cuma 02 Şubat 2021 Salı günü yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının internetten ilanı.
05 Şubat 2021 Cuma 03 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı
09 Şubat 2021 Salı Güz yarıyıl sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 09:00'a kadar).
09 Şubat 2021 Salı Güz yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı (saat 23:59)
12 Şubat 2021 Cuma Tıp Fakültesi güz yarıyılında yapılan Sınıf 1-2-3 yıllık derslerinin son günü.
15-21 Şubat 2021 Pazartesi-Pazar 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı bütünleme sınavları (Sistem bütünleme not girişine açık tutulacaktır)
15 Şubat 2021 Pazartesi İngilizce Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması
15 Şubat 2021 Pazartesi Türkçe Hazırlık Programı bahar dönemi derslerinin başlaması
22 Şubat 2021 Pazartesi Güz yarıyıl bütünleme notlarının son giriş tarihi (öğlen saat 12:00'a kadar).
22 Şubat 2021 Pazartesi Güz yarıyıl sonu bütünleme notlarının ilanı (saat 23:59)
22 Şubat 2021 Pazartesi

Bütünleme sınav sonuçları bekletilmeden en son 22 Şubat 2021 Pazartesi günü öğleden saat 12:00'a kadar sisteme girilmelidir. Bütünleme notları girildikçe sistemde görüntülenir.

22 Şubat 2021 Pazartesi 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı bütünleme sınav sonucuna göre GNO’ların güncellenmesi. (22 Şubat 2021 Pazartesi günü 23:59'a kadar tamamlanmalıdır)

23-24 Şubat 2021 Salı-Çarşamba

R/S Not dönüşümlerinin yapılması (24 Şubat 2021 Çarşamba günü 23:59'dan sonra herhangi bir nedenle not dönüşümü yapılamayacaktır)

23-24 Şubat 2021 Salı-Çarşamba

Ön lisans ve lisans programları için kurumlararası yatay geçiş, merkezi puanla kurum içi yatay geçiş, özel öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir. Başvuran öğrenciler transkriptlerini, müfredat programdaki ders içeriklerini, varsa dil muafiyet belgelerini sisteme yüklemelidirler.

24 Şubat 2021 Çarşamba Erasmus, word exchange vb değişim programları ile giden öğrencilerin listesinin ÖİDB''ye iletilmesi için son gün
24-25 Şubat 2021 Çarşamba-Perşembe Ön lisans ve Lisans öğrencilerinden 2020-2021 güz yarıyılı sonunda mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler bahar yarıyılı derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda kaydoldukları dersi üzerlerinden düşürtmek için ÖİDB’ye başvurabilirler ve ücretini tam olarak geri alabilirler.

25-26 Şubat 2021 Perşembe-Cuma

Ön lisans ve lisans programları için GNO ile kurum içi yatay geçiş, çift ana dal, yan dal öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir. Başvuran öğrenciler transkriptlerini, müfredat programdaki ders içeriklerini, varsa dil muafiyet belgelerini sisteme yüklemelidirler.

26 Şubat 2021 Cuma EK sınav hakkı olan öğrencilerin ek sınava gireceği derslerin planlanmasının ilgili birimce yapılması, öğrencilere, dersin ait olduğu bölüme ve ders öğretim elemanına bildirilmesi. Sınavların acilen değerlendirilmesi ve öğrencilere duyurulması, neticenin ÖİDB’ye iletilmesi. Başarısız olan öğrenciler EKLE-SİL döneminde ders kaydı yapabilir.
26 Şubat 2021 Cuma 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı
26 Şubat 2021 Cuma 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının sisteme girilmesi, ÖİDB'ye iletilmesi ve internetten İlanı

27 Şubat 2021 Cumartesi

İngilizce Yeterlik Sınavı (Yabancı dil belgesi olmayan tüm Yatay geçiş, Türkçe programlarda öğrenim görüp İngilizce programlara çit anadal ve yandal başvurusu yapan öğrenciler için) ve sonuçlarının ilanı. Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30

27 Şubat 2021 Cumartesi


Türkçe Yeterlik Sınavı -Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
02 Mart 2021 Salı Yatay geçiş, Çift ana dal, Yan dal kabul veya ret sonuçlarının akademik birimlerce sisteme girilmesi için son gün 02 Mart 2021 Salı günü (saat 15:00'te akademik birimlerin girişler biter) sonucun ÖİDB'ce ilanı, SMS yolu ve yazılı olarak bildirilmesi. (Burada sadece öğrencilerin kabul veya ret durumları bildirilecek, ders intibakları kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yapılacak)
BAHAR YARIYILI
19 Şubat 2021 Cuma Tüm öğrenciler geçmiş borçları ve Bahar dönemi için mali sorumlulukların yerine getirilmesinin son günü. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı için SAP sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.

26 Şubat - 02 Mart 2021 Cuma-Salı

Ders kayıt dönemi. Ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve World Exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa Bahar döneminde yeni kaydolan öğrencilerin (irregular öğrenciler) bazı derslerinin kayıtları SAP tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten  üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan irregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
01 Mart 2021 Pazartesi 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı ön lisans ve lisans programları için  derslerin başlaması.  (Tıp Fakültesi bahar yarıyılında yapılan Sınıf 1-2-3 derslerinin başlangıcı)
03-05 Mart 2021 Çarşamba-Cuma Yatay geçiş, Çift ana dal, Yan dal ve özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibakı için ilgili birimlere gün içerisinde iletilmesi.
03-09 Mart 2021 Çarşamba-Salı Kurumlar arası yatay geçiş yoluyla kesin kayıt olanların ilgili birimlerce ders intibakların hazırlanması (yatay geçişlerde otomatik atanan ders varsa silinmeli, intibak yaparken üzerinde atanan ders olmamasına dikkat edilmeli ) ve öğrencinin kabul edildiği birimce sisteme ders intibakı ile ilgili girişlerin yapılması zorunludur. Kurum içi yatay geçiş ve çift ana dal, yan dal ders intibakları ÖİDB ye iletilmelidir, bu derslerin sisteme girişleri ÖİDB tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin üzerine atanması gereken dersler de aynı dönemde ÖİDB' ye iletilmelidir.
06-07 Mart 2021 Cumartesi-Pazar Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru sınav verecek ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Bölümü Uluslararası öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.
08-12 Mart 2021 Pazartesi-Cuma EKLE-SİL haftası. Tüm ön lisans ve lisans öğrencileri için Ders Ekleme -  Bırakma haftası (EKLE-SİL haftası). Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar. Bu öğrenciler için SAP sistemi kapalı olacaktır. Bu nedenle mali işlerinizi 10 Mart 2021 tarihine kadar hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydının yapılması gerekmektedir.
10 Mart 2021 Çarşamba Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 10 Mart 2021 Çarşamba günü kapatılacaktır (saat 16:00)  ve bu derslere kaydolan ön lisans ve lisans öğrencilerinin 11 Mart 2021 tarihi saat 16:00'ya kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 11 Mart 2021 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler için öğretim elemanının ders yüküne ücretlendirilmesine sayılmaz.
10 Mart 2021 Çarşamba Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir.
10 Mart 2021 Çarşamba Başarısız olunan dersler sistem tarafından atandığı için kendisi ders kaydı yapmayan BURSLU öğrenciler MUTLAKA EKLE-SİL dönemi sonunda sisteme girmeli ve üzerinde ders olup olmadığını kontrol etmelidir. Dönem sonunda yapılacak itirazlar veya talepler kabul edilmeyecektir.
19 Mart 2021 Cuma Bahar dönemi için ara sınavların planlanması ve ilgili birimlerce ilan edilmesi. Her dersten en az bir ara sınav yapılması yönetmelik gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak ara sınav, Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, yazılı gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir (jüri raporu, kamera kaydı gibi). Lütfen Sınav Yönergesine bakınız.
20 Mart 2021 Cumartesi Erasmus &World Exchange programına gitmek için başvuran öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı.
12 Nisan 2021 Pazartesi Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgilerin Akademik Planlama Birimine iletmesi.
23 Nisan 2021 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (tatil )
01 Mayıs 2021 Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü
05 Mayıs 2021 Çarşamba 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınav  (final) programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve hata varsa 10 Mayıs 2021 tarihine kadar düzeltmelerin yapılması için Akademik Planlama Birimine bildirilmesi.
07 Mayıs 2021 Cuma Bahar yarıyılında alınan bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Öğrenci bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadır.
12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı Arifesi(yarım gün tatil, dersler yapılmayacaktır)
13-15 Mayıs 2021 Perşembe-Cumartesi Ramazan Bayramı (tatil)
19 Mayıs 2021 Çarşamba Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (tatil)
24 Mayıs 2021 Pazartesi 2020-2021 akademik yılı yaz okulunda açılacak derslerin planlanarak ilgili fakülte/yüksekokul tarafından Akademik Planlama Birimine bildirilmesinin son günü. Akademik Planlama Biriminin çakışmalar varsa kontrol etmesi.
28 Mayıs 2021 Cuma İngilizce Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Kesilmesi
28 Mayıs 2021 Cuma Ön lisans ve lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez.
31 Mayıs 2021 Pazartesi 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavları (final) programının öğrencilere ilan edilmesi.
31 Mayıs-04 Haziran 2021 Pazartesi-Cuma Bahar döneminde mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
31 Mayıs-04 Haziran 2021 Pazartesi-Cuma Erasmus, world exchange veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurt dışına gidecek ön lisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 21 Mayıs 2021 Cuma gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Planlanan sınav tarihleri birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere, dersin öğretim elemanına ve dersin bağlı olduğu bölüme bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.
04 Haziran 2021 Cuma 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı derslerinin son günü. Tıp Fakültesinin yıllık dersleri devam ediyor.
04 Haziran 2021 Cuma Türkçe Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Kesilmesi
07 Haziran 2021 Pazartesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır.
08 Haziran 2021 Salı 23 Nisan 2021 Cuma günü yapılması gereken dersler yapılacaktır.
08 Haziran 2021 Salı İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri için)
Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
09 Haziran 2021 Çarşamba 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yapılması gereken dersler yapılacaktır.
09 Haziran 2021 Çarşamba Türkçe Yeterlik Sınavı (Türkçe Hazırlık Programı öğrencileri için)
Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
10 Haziran 2021 Perşembe 13 Mayıs 2021 Perşembe günü yapılması geren dersler yapılacaktır.
11 Haziran 2021 Cuma 14 Mayıs 2021 Cuma günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır. 
11 Haziran 2021 Cuma 08 Haziran 2021'de yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ve 09 Haziran 2021'de yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı Sonuçlarının internetten ilanı.
12-13 Haziran 2021 Cumartesi-Pazar Mayıs Festivali (Mayfest)
14 Haziran 2021 Pazartesi İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programlarının yaz okulu derslerinin başlaması
14-26 Haziran 2021 Pazartesi-Cumartesi Tıp Fakültesi 5.sınıf mesleki uygulama derslerinin bütünleme sınavları
14-27 Haziran 2021 Pazartesi-Pazar Ön lisans ve lisans programları için bahar yarıyılı yarıyıl sonu (final) sınavları. Tıp Fakültesi sınıf 5 öğrencileri için staj bütünleme sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık aldıkları tıp dersleri dışındaki dönemlik derslerinin final sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir.
25 Haziran 2021 Cuma Tıp Fakültesi Sınıf 1-2-3 için yıllık derslerin son günü.
25 Haziran 2021 Cuma Tıp Fakültesi bahar yarıyılında yapılan 5.sınıf mesleki uygulama derslerinin son günü.
25 Haziran 2021 Cuma Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencilerinden 2021-2022 akademik yılında intörn olacakların 2021-2022 akademik yılı ödemelerini yapmaları için son gün.
29 Haziran 2021 Salı Bahar yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 09:00'a kadar)
30 Haziran 2021 Çarşamba Bahar yarıyılı yarıyıl sonu (final) notlarının ilan günü.
30 Haziran 2021 Çarşamba Tıp Fakültesi Sınıf 6-İntörnlük Dönemi sonu
01 Temmuz 2021 Perşembe Tıp Fakültesi Sınıf 6 (yeni İntörnlük Dönemi) başlangıç tarihi
02 Temmuz 2021 Cuma 2020-2021 akademik yılı yaz okulunda açılması planlanan derslerin haftalık programının Akademik Planlama Birimi tarafından öğrencilere ilanının son günü.
05-11 Temmuz 2021 Pazartesi-Pazar 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavları (Sistem bütünleme not girişine açık tutulacaktır)
07 Temmuz 2021 Çarşamba 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında yeni açılacak ders ve programda yapılacak değişikliklerin Eğitim Komisyonu'na sunulmasının son günü. Kapsamı geniş olan değişikliklerin daha önceki tarihlerde sunulması işlem yapılmasında kolaylık sağlayacaktır.
08 Temmuz 2021 Perşembe Tıp Fakültesi 2. sınıf yıllık dersleri final sınavı.
09 Temmuz 2021 Cuma Tıp Fakültesi 1.sınıf yıllık derslerin final sınavı
09 Temmuz 2021 Cuma Tıp Fakültesi 4.sınıf mesleki uygulama derslerinin sona ermesi.
12 Temmuz 2021 Pazartesi Tıp Fakültesi 3.sınıf yıllık derslerin final sınavı
12-17 Temmuz 2021 Pazartesi-Cumartesi Tıp Fakültesi 4.sınıf mesleki uygulama derslerinin bütünleme sınavı
12 Temmuz 2021 Pazartesi Bütünleme sınav sonuçları bekletilmeden en son 12 Temmuz 2021 öğlen saat 12:00'a kadar sisteme girilmelidir. 
12 Temmuz 2021 Pazartesi 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı bütünleme sınav sonucuna göre GNO’ların saat 23:59' a kadar güncellenmesi.
13-14 Temmuz 2021 Salı-Çarşamba  R/S Not dönüşümlerinin yapılması (14 Temmuz 2021  Çarşamba günü 23:59'dan sonra herhangi bir nedenle not dönüşümü yapılamayacaktır)
14-16 Temmuz 2021 Çarşamba-Cuma 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda dersten çekilebilir ve ücretini tam geri alabilirler.
15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)
16 Temmuz 2021 Cuma Mezuniyet derecesine giren öğrencilerin derece sıralamalarının akademik birim yönetim kurulları kararları ile Rektörlüğe ve ÖİDB'ye iletilmesi. Öğlen saat 12:00. Mezun olan öğrencilerin sıralaması bu karardan sonra değiştirilemez. Ara sınıfların derece sıralaması yeni akademik yılın Ekim ayı sonunda kesinleşir.
25-30 Temmuz 2021 Pazar-Cuma Mezuniyet Töreni
26 Temmuz 2021 Pazartesi Tıp Fakültesi 1-2-3 sınıf yıllık derslerin bütünleme sınavları
26-27 Temmuz 2021 Pazartesi-Salı 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. Notlarının hemen bildirilmesi gerekmektedir.
YAZ OKULU
15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)
16 Temmuz 2021 Cuma İngilizce Hazırlık Programı yaz okulu derslerinin kesilmesi
19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)
20-23 Temmuz 2021 Salı-Cuma Kurban Bayramı (2 gün tatil)
23 Temmuz 2021 Cuma 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Birimine iletilmesi.
27 Temmuz 2021 Salı Yaz okulunda açılma koşullarını sağlamayan ve kapanması gereken derslerin Akademik Planlama Birimi tarafından öğrencilere ilanı; ilan saat 17:00 civarında yapılacak ve üzerinden ders düşen öğrencilere SMS veya başka yolla bilgi verilecektir. Öğrencilerin sistemlerinden son alacağı dersleri 27 Temmuz 2021 Salı günü kontrol etmeleri gerekir. Eğer açılmadığı için üzerinden düşürülen ders varsa öğrenci 27 Temmuz 2021 Salı günü sistem üzerinden başka bir ders seçebilir. Şartları sağlamayıp açık kalması gereken dersler yükten sayılmaz ve ücret ödemesi yapılmaz.

26-28 Temmuz 2021 Pazartesi- Çarşamba

Yaz okulu ders kayıtları. Yaz okulunda EKLE-SİL dönemi ve dersten çekilme yoktur.

28 Temmuz 2021 Çarşamba

2020-2021 yaz okulu ders alan öğrencilerin mali işlemlerini tamamlaması için son gün.  Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilerin yaz okulu kaydı düşürülür. Yeterli öğrencisi olmayan yaz okulu dersi kapatılır. Üzerinden ders düşürülen öğrencilerin 27 Temmuz 2021 Salı gününden sonra mali problemlerini çözümleyerek silinen derslerinin tekrar üzerlerine atanması mümkün değildir.
28 Temmuz 2021 Çarşamba Yaz okulunda derslerin başlaması
28 Temmuz-14 Eylül 2021 Çarşamba-Salı Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler için yaz okulu dönemi. Yaz okulu sonu sınavları son haftada yapılacaktır. Bütünleme sınavı yoktur.
29 Temmuz 2021 Perşembe Türkçe Hazırlık Programı yaz okulu derslerinin kesilmesi
31 Temmuz 2021 Cumartesi İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri için)
Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
02 Ağustos 2021 Pazartesi Türkçe Yeterlik Sınavı (Türkçe Hazırlık Programı öğrencileri için)
Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
03 Ağustos 2021 Salı 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ve sonuçlarının internetten ilanı
04 Ağustos 2021 Çarşamba 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı ve sonuçlarının internetten ilanı
30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı (tatil)
07-14 Eylül 2021 Salı-Salı Yaz okulunda mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
14 Eylül 2021 Salı Yaz okulu derslerinin son günü
15 Eylül 2021 Çarşamba 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır.
16 Eylül 2021 Perşembe Yaz okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi (saat 17:59).
17 Eylül 2021 Cuma Yaz okulunda alınan derslerin notlarının ilanı

17-19 Eylül 2021 Cuma-Pazar

R/S Not dönüşümlerinin yapılması (19 Eylül 2021 Pazar günü 23:59'dan sonra herhangi bir nedenle not dönüşümü yapılamayacaktır).

17- 19 Eylül 2021 Cuma-Pazar 2020-2021 yaz okulu sonunda  önlisans ve lisans programında azami süreler sonunda ilişiği kesilecek olan öğrencilerin ilgili akademik birimlerce tespit edilmesi.
20-21 Eylül 2021 Pazartesi-Salı 2020-2021 yaz okulu sonunda  önlisans ve lisans programında azami süreler sonunda ilişiği kesilecek olan öğrencilerin ÖİDB tarafından ilişiklerinin kesilmesi.
22-24 Eylül 2021 Çarşamba-Cuma 2020-2021 bahar dönemi ve yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. 
27 Eylül 2021 Pazartesi Ek sınavı yapılacak derslerin listesi ve katılacak öğrenci listesinin Akademik Planlama Direktörlüğü'ne bildirilmesi
30 Eylül 2021 Perşembe Ek sınav tarihlerinin ilanı (Akademik Planlama)
04-08 Ekim 2021 Pazartesi-Cuma 2020-2021 bahar dönemi ve yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması ve notlarının ÖİDB'na Dekanlıklarca iletilmesi