Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Yüz ve çenelere ait dokuları ilgilendiren hastalıkların, enfeksiyonların, yaralanma ve bozuklukların teşhisini ve cerrahi tedavisini lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında gerçekleştiren ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar üreten diş hekimliği dalıdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı kapsamında;

 • Diş çekimi ve gömülü diş operasyonu
 • Ortodontik ve Preprotetik cerrahi işlemler
 • Dental implant ve ilgili cerrahi işlemler
 • Apikal rezeksiyon
 • Apse tedavisi
 • Sert ve yumuşak doku greftleme ve rekonstrüksiyon işlemleri
 • Alveoler ve maksillofasiyal distraksiyon osteogenezisi
 • Çene kemikleri ve çevre dokularını tutan kistik ve tümöral lezyonların cerrahi tedavisi
 • Temporomandibular ekleme yönelik konservatif ve cerrahi tedaviler
 • Ortognatik, rekonstrüktif cerrahiler, maksillofasiyal ilerletme ve yüz asimetrilerinin düzeltilmesi
 • Çene-yüz bölgesinin sert ve yumuşak doku travmalarının teşhisi ve tedavisi
 • Dudak- damak yarığı cerrahisi
 • Ağız hastalıkları ve ağız lezyonlarının tanı ve tedavileri
 • Uyku apnesinin cerrahi veya koruyucu tedavileri
 • Çene-yüz implantı uygulamaları
 • Yüz ağrılarının teşhis ve tedavisi
 • Botoks uygulamaları