Hakkımızda

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 yılında kuruldu.

Merkezin amacı:

– Planlayacağı eğitim ve destek çalışmaları aracılığıyla BAU’daki öğrenenler, öğretenler ve öğrenme ortamının süreki gelişmesi ve iyileşmesine katkıda bulunmak

– Yapacağı araştırmalar ve çalışmalarının sonuçlarını topluma aktarmak

Hedefler:

– BAU öğrencilerinin öğrenme ve kendi kendine öğrenen bireyler olma çabalarını desteklemek

– BAU akademik kadrosunun birer eğitmen olarak sürekli gelişme ve eğitimdeki hedeflerine ulaşma çabalarını desteklemek

– BAU idari ve yönetim kadrolarının kişisel ve profesyonel gelişim çabalarını desteklemek.

– Çalışmaları sırasında derlediği gözlemlerini, takip ettiği yeni gelişmeleri ve Türkiye ve Dünya’dan derlediği iyi örnekleri BAU üst yönetimine düzenli olarak raporlamak.

– Eğitim teknolojisi ve veri madenciliği disiplinlerinden etkin bir şekilde yararlanarak, yükseköğretimde öğrenme, öğretme ve öğrenme ortamı alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar yürüterek proje ve yayın üretmek.

Çalışmalar:

Merkez çalışmalarını hedef kitlesine göre ihtiyaca uygun şekilde ayrı ayrı planlar ve ihtiyaç doğrultusunda Atölye çalışması, seminer, konferans, eğitim programı veya birebir danışmanlık olarak sunar. Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi (BUZEB) ile sürekli işbirliği halinde çalışır.

Öğrencilere Yönelik

– Üniversiteye adaptasyon programı

– Akademik becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar

– Yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar

– Kariyer geliştirme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar

– Akran öğrenme modeli

– Rehber öğretmenlik modeli

Akademik Kadroya Yönelik

– Ders/program gözden geçirme ve yeniden tasarım danışmanlığı

– Başarı analizleri

– Oryantasyon eğitimi

– Syllabus tasarımı, aktif öğrenme yöntemleri, oyunlaştırma, ölçme değerlendirme, eğitim teknolojileri gibi konularda çalışmalar

– İyi örnek paylaşımları

İdari ve Yönetim Kadrolarına Yönelik

– Profesyonel gelişime yönelik çalışmalar

– Kişisel gelişime yönelik çalışmalar

– Liderlik becerileri konusunda çalışmalar