Bankacılık ve Finans Program Yapısı

Bankacılık ve Finans Kurumlar Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’ndanYüksek Lisans derecesi almak için toplam30 kredilik 10 dersi tamamlamak, proje çalışmasındabaşarılı olmak gereklidir. Başarı ile tamamlanması gereken 10 dersin 3’ü zorunlu 7’sı seçmeli ders olarak tasarlanmış olup toplam 90 AKTS’den oluşmaktadır. Tezli programda ise 8 ders ve tez öğrencinin sorumluluğunda olmaktadır. Tez çalışmasının programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje veya tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi projeli programlar için üç yarıyıl, tezli programlar için ise bitirme süresi en fazla altı yarıyıldır.(Dersleri bitirme süresi en fazla dört yarıyıl, tez çalışmasıyla birlikte toplam altı yarıyıldır.)

Programlarda derslere %70 devam durum esastır. Program dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde işlenecektir. Dersler hafta içi akşam 19.00-22.00 arasında yürütülmektedir.