Bankacılık ve Finans Program Yapısı

Bankacılık ve Finans Kurumlar Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’ndanYüksek Lisans derecesi almak için toplam30 kredilik 10 dersi tamamlamak, proje çalışmasındabaşarılı olmak gereklidir. Başarı ile tamamlanması gereken 10 dersin 3’ü zorunlu 7’sı seçmeli ders olarak tasarlanmış olup toplam 90 AKTS’den oluşmaktadır. Tezli programda ise 8 ders ve tez öğrencinin sorumluluğunda olmaktadır. Tez çalışmasının programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje veya tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi projeli programlar için üç yarıyıl, tezli programlar için ise bitirme süresi en fazla altı yarıyıldır.(Dersleri bitirme süresi en fazla dört yarıyıl, tez çalışmasıyla birlikte toplam altı yarıyıldır.)

 

Programlarda derslere %70 devam durum esastır. Program dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde işlenecektir. Dersler hafta içi akşam 19.00-22.00 arasında yürütülmektedir.

 

 

DERS PLANI

I.Yarıyıl (Güz)

ISL5105 Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri

               Bankacılık ve Finansal Kurumlar

               Bölüm Seçmeli

               Bölüm Seçmeli

II.Yarıyıl (Bahar)

ISL5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik

                     Bölüm Seçmeli

                   Bölüm Seçmeli

                     Bölüm Seçmeli

III.Yarıyıl (Tezsiz Programlar için)

ISL5999 Proje

               Bölüm Seçmeli

               Bölüm Seçmeli

III.Yarıyıl (Tezli Programlar için)

ISL5887 Seminer

ISL5888-1Tez-1

IV.Yarıyıl (Tezli Programlar için)

ISL5888-2 Tez-2