Yapımcılık Akademisi - Dersler

Sinema - TV: Yapıma Giriş

Eğitmen: Erkan Büker, BAU - Dorukhan Acar, Insignia Productions

Bu başlık altında verilecek eğitimde, katılımcılar aşağıda verilen sorulara verilen cevapları öğreneceklerdir:

Sinema-TV yapımlarının ortak özellikleri var mıdır?

Sinema-TV yapımlarının hazırlık süreçleri nelerdir?

Senaryo, ön-hazırlık, photo-board, müzik tasarımı gibi işler, yapımda yer alan süreçte nerede yer alır?


Eğlence Hukuku Giriş

Eğitmen: Derya Saraçbaşı, Avukat

Yaşamın her alanında var olan hukuk kuralları eğlence sektöründe de varlığını sürdürmekte ve işlemektedir. Bu ders, giderek büyümekte olan eğlence sektöründe hukukun işleyişi konusunda bilgiyi artırmaya odaklanmaktadır. Eğlence yasası, eğlence endüstrisi üyeleri arasında ortaya çıkan etkileşimlere sözleşme, istihdam ve fikri mülkiyet hukuku ilkelerinin uygulanmasını içerir. Yasal konular, orijinal eğlence eserlerinin oluşturulmasında herhangi bir aşamada ortaya çıkabilir. Aynı şekilde, üretim aşamasında, projeye katılan tarafların ilgili haklarını ortaya koymak için resmi sözleşmelere ihtiyaç vardır.


Uluslararası Ticaret ve Medya Ekonomisi

Eğitmen: Çağlar Yurtseven, BAU

Bu dersin temel amacı uluslararası finans ve muhasebeye giriş konularının temel kavramlarını tanıtmak ve yapımcının doğru kararlar almalarını sağlayacak çerçevenin oluşturulmasını sağlamaktır.

Uluslararası finans sistemini bilmeden, uluslararası yapımlar gerçekleştirmek mümkün değildir.


Yapımcı Gözüyle Sinema Tarihi

Eğitmen: Kaya Özkaracalar, BAU

Yapımcı Gözüyle Sinema Tarihi isimli eğitimde, yaklaşık yüz yirmi yıllık bir süreçte dünyanın en etkin kitle iletişim araçlarından ve sanat dallarından biri olan sinemanın bir teknik icattan güçlü bir endüstriye geçiş süreci işlenecektir.

Sinema tarihindeki önemli dönem ve akımları işlerken, söz konusu süreçte sinema alanında ortaya çıkan temel tema ve tartışmaları değerlendirmek, önemli filmler, akımlar ve yönetmenleri enine boyuna tartışmak dersin amaçları içerisinde yer alacaktır.


Karşılaştırmalı Dünya Film Endüstrisi

Eğitmen: Dorukhan Acar, Insignia Productions

Film endüstrisi ya da sinema endüstrisi; uluslararası film yapım şirketleri, film stüdyoları, sinematografi, film yapımları, senaryo yazımı, ön yapım, post prodüksiyon, film festivalleri ve dağıtım gibi film yapımının teknolojik ve ticari kurumlarını ve tüm film ekibini kapsayan bir kavramdır.

Bu dersin amacı, dünyada ve Türkiye'de film endüstrisi hakkında bilgi sahibi olmak ve karşılaştırmalı olarak incelemektir.


Film Yapımında Sanat ve Pratik

Eğitmen: Cem Doruk - Aheste Film

Prodüksiyon öncesinde film planlaması ve tasarlanması yapılır. Film akışı, 'storyboard' şeklinde, illüstrasyonların ve sanatçıların düşüncelerinin yardımıyla görselleştirilir. Yapımcının seçeceği yönetmen, görüntü yönetmeni, fotoğrafçı, kurgu yönetmeni, ses yönetmeni, asistanlar, stüdyo çalışanları gibi büyük bir ekip ise en az filmin senaryosu ve hikayenin gücü kadar önemli olacaktır.

Bu derste film yapım aşamasında sanat ve pratiğin bir araya gelerek, nasıl işleyeceği anlatılacaktır.


Film ve TV Yapımında Konsept Geliştirme

Eğitmen: Nalan Büker, Işık Üniversitesi

Çekim formatı iki şekilde belirlenebilir. Birincisi konu ve konunun anlatım tarzı ile ilgilidir. Çekim formatını ise yapımcı, yönetmen veya senarist belirler. Diğeri ise teknik formattır. Bunu da yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni belirler. Çekimine karar verilen hikayenin seyirciye nasıl ulaştırılacağına karar verilir. Bu hikaye uzun uzun anlatılacak bir konu değilse kısa film olabilir. İçinde belgelere dayanan gerçek hikayeler varsa belgesel olabilir. Yaşanmayan ve tanıkları olmayan gerçek belgelere dayanan bir hikayenin oyuncular kullanılarak anlatılması ile belgesel sinema olabilir. Uzun metraj film olabilir. Dizi film veya televizyon filmi olabilir.


Bu eğitimde formatın nasıl belirleneceği, konseptin nasıl geliştirileceği konuları üzerinde durulacaktır.


Yapımcılık ve Eğlence Sektörü

Eğlence sektörü, eğlence alanındaki iş faaliyetleridir. Mali alanda gelir elde etmeye ağırlık veren sinema, tiyatro, müzik ve televizyon gibi sanat alanları da eğlence sektörünün bir kolunu oluşturur. Bir yapımcı, yapımını üstleneceğin için başarılı bir sonuç elde etmesini istiyorsa eğlence sektörüne de tam anlamıyla hakim olmalıdır.

Bu eğitimde yapımcılıkla eğlence sektörü arasındaki bağın aslında ne kadar kuvvetli olduğu ve bu konuda başarılı olmak için neler yapmak gerektiği anlatılacaktır.


Oyun Endüstrisi

Eğitmen: Volkan Taban, Gamester

Oyun, içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarından bu yana ciddi bir endüstri halini aldı. Hal öyle ki, dijital oyunların ekonomik değeri Hollywood filmlerini çoktan aştı ve dijital oyunların geliştirilmesi/oynanması süreçleri 'ekonomi' ile ifade edilen değerlerin ötesine geçti. Oyuncular ve oyun geliştiricileri, oyuna kattıkları bir ‘ruh’ aracılığıyla ilişkilenirler.Oyun yapım süreci ise birçok iş rolü içeriyor: Oyun tasarımı, görsel tasarım, programlama, müzik, ses efektleri, mekan tasarımı, görsel sanat, karakter modelleme, canlandırma, oyun testleri, bölüm ve bulmaca tasarımı.

Bu eğitimin amacı, oyun endüstrisi hakkında detaylı bilgi vermektir.


Yapımcılık ve Dağıtım/Pazarlama

Eğitmen: Ferhat Aslan, Mars Entertainment

Filmin vizyona doğru yolculuğunda yapımcının üzerine düşen en önemli görevlerden biri dağıtım ve pazarlama konusunda doğru hareket etmektir.

Dağıtım ve pazarlama süreci, yeni ve yaratıcı olmasının yanı sıra doğru adımlarla götürülmesi gereken bir süreçtir. Çünkü, filmin üretim aşamasında görev alanların da filmi izleyecek olanların da beklentisi birbirinden farklı olacaktır ve bu konuda denge dağıtım ve pazarlama sürecinde kurulacaktır.

Bu eğitimin amacı, doğru dağıtım ve pazarlama teknikleriyle iyi bir iletişim stratejisi doğrultusunda yapımın doğru kişilere ulaştırılmasını sağlamaktır.


TV Endüstrisi ve Ekonomik Değerleri

Eğitmen: Şebnem Aksoy Açıkalın, Star TV

Eğitimde, Türkiye’de televizyonculuğun gelişimine kısaca göz attıktan sonra, sektördeki ekonomik potansiyelin şimdiki durumu ile gelecek projeksiyonları (pay tv, digital platformlar vs) detaylı incelenecektir.

Ayrıca, bir televizyon kanalının organizasyonel ve finansal yapısı üzerine de model atölye çalışması yapılacaktır.


Sinema TV Endüstrisi ve Uluslararası Satış

Eğitmen: Melis Nersesoğlu Konca, Match Point

Sinema ve Televizyonda pazarlama, yapımın üretim aşamasından başlayarak sonuna kadar sürdürülen bir eylemdir.

Her projenin kendine ait bir dinamiği ve öyküsü olduğundan pazarlama ve satış süreci birbirinden ayrıdır.

Sinema ve televizyon endüstrisi, uluslararası satış stratejileri, sinema ve televizyon formatlarının satıştaki yeri ve önemi bu eğitimin konusunu oluşturmaktadır.  


Sosyal Medya Kullanımı Olanakları

Eğitmen: Rodin Alper Bingöl, Elmalma Marka İletişim

Günümüz dünyasında gelişen ve ilerleyen teknolojiyle beraber sosyal medya, en iyi pazarlama ve reklam araçlarından biri haline gelmiştir. Ulaşabileceğimiz insan sayısı, diğer medya organlarında olduğundan çok daha fazladır. Sadece geleneksel medyanın var olduğu zamanların düzenine alışmış “Dijital Göçmen” olarak ifade edilen kişi ve kuruluşlar için bu durum, tüm faaliyetlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, iyi bir yapımcı sosyal medyanın olanaklarını görmezden gelemeyeceği gibi, konuya hakim olmak durumundadır. Yani 'dijital yerli' olmalıdır.

Bu eğitimin amacı, en etkin iletişim yöntemlerinden biri haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımında edinilecek olanakları paylaşmaktır.


Yapımda Yan Gelirler

Eğitmen: Barış Zavaroğlu, Turkcell

Değişen koşullar, yapımlara yeni finansal katkı olanakları vermektedir. Bunun başlıca örnekleri “merchandising” başlığında toplanabilecek, yapımla ilgili her türlü eşyanın piyasaya sürülmesi ve toplanan gelirin, yapıma dahil edilmesi ile sağlanmaktadır.

Sadece çocuk filmleri, animasyon filmler değil, diziler, belgesel serileri, tv dizileri için de bu seçenek değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.

Eğitimde, katılımcılara yapımda yan gelirler nedir ve gelirin oluşturulması için gereken çalışmalar nelerdir? Konularında bilgiler verilecektir.


Dijital Dönüşüm ve Fırsatlar

Eğitmen: Ozan Temiz - Arkın Kol, Yol Digital

Dijital Dönüşüm, markaların dijital zamana ayak uydurmak için teknolojiyi tüm süreçlerinde kullanmalarıdır.

'Dijital Dönüşüm'e ayak uyduramamış bir yapımın da tam anlamıyla başarılı olması beklenemez.

Bu eğitimin amacı, yapımcı adaylarının dijital dönüşüm stratejilerini ve fırsatlarını anlaması, bunu yapımlarında uygulayabilir hale gelmesidir.


Yapımda Halkla İlişkiler ve Pazarlama

Eğitmen: İbrahim Şahin - All İletişim

Günümüzde, ürünün ve markanın önem kazanarak kuruluşun önüne geçmesi, tüketicinin etkinliğinin artması ve iletişimin pazarlama düşünceleri içerisindeki değerinin ortaya çıkması halkla ilişkilerin değişime uğrayarak pazarlama içinde etkin bir rol almasına neden olmuştur. Bir yapımın, halkla ilişkiler ve pazarlama süreci en önemli süreçlerinden birisidir.

Bu eğitimin amacı, yapımcı adayının halkla ilişkiler ve pazarlama konusunda bilgilendirilmesidir.


Telekom Uygulamaları ve Sektörel Fırsatlar

Eğitmen: Hakan Dursun - Özlem Kalkan, Türk Telekom

Günümüzde, pazarlamaya ait teknolojik yapılar ve uygulamalar değişmiş, kendine ait yeni bir dinamikte yer bulmuştur. Yapımlar için telekom uygulamaları da yapıcıya yeni olanak ve fırsatlar göstermektedir.

Bu eğitimin amacı, değişen pazarlama teknolojileri ve stratejileri hakkında bilgi vermektir.


Belgesel Projesi Geliştirme

Eğitmen: Kemal Öner, Belgesel Sinemacılar Birliği

Belgesel projesinin yapım süreci hangi aşamaları kapsar?

Belgesel senaryosu nasıl yazılır? Neden belgesel çekilir?

Belgesele aykırı unsurlar nelerdir?

Belgeselde planlama ve araştırma nasıl yapılır?

Belgeselde seslendirme nasıl olmalıdır?

Bu eğitimin amacı, eğitime katılan kişiye uluslararası bir belgesel filmin tüm yapım aşamalarında (fikir geliştirme, araştırma, metin yazımı, çekim, kurgu) deneyim kazandırmak ve belgesel projesi konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


Sinema-TV Endüstrisinde Destekler ve Fuarlar

Eğitmen: Derya Saraçbaşı, Avukat

Sektörde destek dediğimizde, aklımıza yapımın hayata geçirilmesi için gerekli finansın sağlanması, bu yolda yapılması mümkün ortaklıklar için yol haritasının çıkarılması, çekim öncesi, gösterim ve ön-satış olanaklarının araştırılması, gerekli ön-kontratların yapılması gelmektedir.

Sinema-TV endüstrisi için fuarlar dediğimizde de, bitmiş ürün haline gelen yapımın, farklı ülkelerde gösterimi için düzenlenen organizasyonlara katılım, satışın gerçekleşmesi için, fuara katılacak ürünle ilgili düzenlemelerin yapılması anlaşılmaktadır.

Eğitimde, katılımcılara, destek ve fuarlar için yapılması gerekenler, fırsatların değerlendirilmesi için yapılması gerekenler, örnekleri ile anlatılacaktır.


Sektörde Kontratlar ve Pazarlık

Eğitmen: Serkan Taş, Freelance Producer

Eğitimde, ilk olarak senaryo ve yönetmen anlaşmaları, sonrasında hazırlık aşamasında oyuncu sözleşmeleri ve devamında mekan sözleşmeleri, kamera, ışık grip, ses ve diğer teknik malzeme ve personel anlaşmaları işlenecek.

Set aşamasında bu anlaşma ve sözleşmelere uyulması ve takibi, bu sözleşme ve anlaşmalarla ilgili ödemelerin planlanması ve takibi, çekim programı ve programa uygun çekim raporlarının eşleşmesi ile derslerin ikinci aşaması tamamlanacak.

Post prodüksiyon aşamasında ise post bölümleri, afiş çalışması ve PR çalışmalarından oluşan film yapımının başından en sonuna kadar yapılan ve yapılması gereken her şey hakkında bilgiler aktarılacaktır.


Sektörde Proje Üretim Planlaması

Eğitmen: Deniz Yavuz - Antrakt

Sinema-TV sektöründe, özellikle ülkemizde görülen büyük bir sorun, herhangibir nedenle diğerlerinden daha başarılı olmuş projelerin, çok kısa zaman içinde benzerlerinin üretilmesi ve bir anda, aynı anda, birbiri ile rekabet eden yapımların çaresizlik duygusu oluşturmasıdır.

Proje üretilmesi, türünden başlayarak, oyuncuları, sunucuları dahil teknik analizlerin yapılmasından itibaren, ciddiyetle planlanması gereken bir süreçtir.

Elimizde doğru referans kaynaklarından alınmış bilgilerle yapılan analizler, çözümler, alanlar tespit edilmeden, planlama yapmak mümkün değildir.

Eğitimde, katılımcılara yapımda stratejinin önemi ve planlamanın nasıl yapıldığı, örneklerle aktarılacaktır.


Dijital Yayın Platformları

Eğitmen: Alptuğ Çapuroğlu - Sarp Kalfaoğlu - Deniz Şaşmaz Oflaz, BluTV

Dijital platformlar yayıncılık dünyasındaki yerlerini hızla pekiştirmekteler. Küresel oyuncuların başarıları, yerel ve bölgesel oyuncuların da hızla sayılarının ve kalitelerinin artmalarını sağlamakta. Alışılmış TV ve sinema iş modellerinin dışına çıkan bu oyuncular yapımcılık dünyasını da değiştirmekteler.

Bu pazarda faaliyet gösteren oyuncuların iş modelleri nelerdir? Dijital platformlar içerik alım ve yapım stratejilerinde nelere dikkat ederler? Bir dijital platform için içerik üretmenin ve yapımcı rolünde bulunmanın farkları nelerdir


Televizyon Formatları

Eğitmen: Özlem Özsümbül, Kanal D

Bir yapımcı işleyeceği konuların yanı sıra, televizyondaki yapım formatlarına da hakim olmalıdır.

Üretilen içeriklerin televizyon tarafında nasıl değerlendirildiğini anlatmayı amaçlayan ders, televizyon kanalının yapısı, formatlar, farklı içerik yapıları, içerik alımlarının yapıldığı fuarlarla ilgili bilgileri öğrenciye sunmayı hedeflemektedir.

Bu içerik 05/02/2018 tarihinde güncellenmiştir.