Sağlık Bilişimi TR - Tezli - Program Tanımı

Günümüzde teknolojinin ve bilginin en yoğun kullanıldığı alanların başında Sağlık Bilimleri ve Tıp Bilimleri gelmektedir. Kullanılan ölçüm ve görüntüleme yöntemleri, test ve analiz cihazları, büyük bir hız ile gelişmekte ve sağlık kuruluşlarında kullanımı yaygınlaşmaktadır. Buna bağlı olarak da hastalardan toplanan tıbbi veri ve bilgi miktarı ve hacmi zamanla artmaktadır. Kişisel tıbbi verilerin güvenliği de artan veri miktarına bağlı olarak daha büyük riskler taşımaktadır.

Sağlık Bilişimi bilim dalı, sağlık ve tıp bilimleri alanında bilgisayar ve yazılım mühendisliği bilimlerini kullanarak; sağlık verilerinin ve bilgilerinin toplanması, analizi, işlenmesi, depolanması ve hastaların tedavi süreçlerinde uygulamada esneklik ve hız sağlanmasını desteklemektedir. Buna bağlı olarak, esnek sağlık yönetimi politika ve stratejilerini gerçek sağlık veri ve bilgileri ile karar destek süreçlerinde beslemektedir. Böylece klinik karar destek sistemlerinin tasarlanması, yazılımsal olarak geliştirilmesi gibi bilişim teknolojileri odaklı konularda ön plana taşımaktadır.

Programın Amacı

BAU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilişimi YLP ile yukarda tanımlanan teknolojilerin kullanılmasında, değişen teknolojik yeni nesil ürün ve donanımları takip ederek, adaptasyon çalışmalarını yürütebilen, sağlık verilerini farklı şekilde kombine ederek yeni nesil sağlık verileri üretebilen, süreçleri koordine edinebilen,  yüksek beceriye ve etik değerlere sahip sağlık bilişimi uzmanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Mezunların Mesleki Profili

Sağlık bilişimi alanında akademisyen çalışabilecekleri; gibi tüm kamu ve özel sektöre bağlı sağlık kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde, sağlık bilişiminde siber hizmet ve uygulama birimlerinde, sağlık bilişimi uzmanı olarak çalışabileceklerdir.