CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Program Tanımı

Program Hakkında Genel Bilgi

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği yüksek lisans programı,  öğrencilerine hemşirelik aktivitelerine yönelik aktivite planlayabilme, aktivitelerin önceliklendirilmesin de karar yapımı becerilerinin kazandırılması ve aktivite yönetimi yanı sıra, toplum sağlığının korunumu ve geliştirilmesinde, araştırma, danışmanlık rollerini en iyi şekilde uygulayabilme yeteneğini kazandırmayı ilke edinmiştir.

 Farklı sağlık gereksinimlerine göre güncel problem çözme becerisi,  yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere duyarlı; üst düzeyde bakım hizmetlerinin yönetiminde ve takibinde, bilişim uygulamalarını kullanabilen ve hizmet anlayışında yüksek kalite algısına sahip, görev anlayışında sağlık hizmetinin sorumluluklarını yüklenebilen ve sürdürülebilirliğini esas alan bir eğitim tasarımı yürütülmektedir.

Programının Amaçları

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği yüksek lisans programının amacı; evrensel ve etik değerleri sağlık hizmeti sunumunda baz alan, toplumun temel ihtiyaçları doğrultusunda hemşirelik aktivitelerin en iyi uygulayabilen ve yönetebilen, özgüveni yüksek uzman hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların Mesleki Profilleri

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği yüksek lisans programından mezunlar özel sektöre veya kamuya ait sağlık kurumlarında uzman hemşire unvanı ile hemşire, yönetici hemşire, üniversitelerde akademisyen, okul ve aile sağlığı merkezlerinde hemşire, rehabilitasyon merkezlerinde hemşire, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarında araştırmacı,  proje koordinatöre ve eğitimci olarak çalışabilir.