Hukuk Meslekleri Uygulama Birimi Güz Dönemi Etkinlikleri 2021

1 Ekim 2021 “Hukukçunun Meslekte Yaşayacağı İlk Güne Hazırlık” Av.Gizem Arı Gündoğdu 

4 Ekim 2021 “Uygulamalı Uzlaştırma” Adnan Kervan – Nigar Kutlu 

5 Ekim 2021 “Boşanma Davasında Avukatlık” Av. İray Görkem Koray 

6 Ekim 2021 “CMK’da Görevlendirilen Müdafi” Prof.Dr.Feridun Yenisey 

7 Ekim 2021 “İdari Yargıda Hakimlik” Prof.Dr.Selami Demirkol 

8 Ekim 2021 “Kadın ve Çocuk İstismarı Davalarında Hazırlık” Av.Emin Ökten

11 Ekim 2021 “Ceza Muhakemesi Hukukuna Giriş” Prof.Dr.Feridun Yenisay

12 Ekim 2021 “Hukuk Muhakemesine Giriş” Av.Duygu Asal

13 Ekim 2021 “CMK’da Görevlendirilen Müdafi” Prof.Dr.Feridun Yenisay – Av. İray Görkem Koray

14 Ekim 2021 “İdari Yargılama Usulüne Giriş” Arş.Gör.Nihal Özkardeş 

15 Ekim 2021 “Kadın ve Çocuk İstismarı Davalarına Hazırlık” Av.Emin Ökten

16 Ekim 2021 “Moot Court Yarışması” Av. Abdulkadir Güzeloğlu 

16 Ekim 2021 “Moot Court Yarışması” Av. Uğurcan Özgül

16 Ekim 2021 “Kurgusal Davalara Hazırlık Çalışmaları” Av.Berra Besler, Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ, Prof.Dr. Feridun Yenisey

18 Ekim 2021 “Hakimlik Mesleği Hakkında Genel Bilgiler” Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ 

19 Ekim 2021 “Hukuk Davasının İşleyiş Süreci” Av.Gözde Evin 

20 Ekim 2021 “Ceza Davasında Savunma Hazırlama” Av.Aynur Tuncel Yazgan

21 Ekim 2021 “Önleyici Kollukta Yapay Zeka Uygulamaları” Prof.Dr. Feridun Yenisay, Dr.Öğr.Üyesi Zehra Başer Doğan, Arş.Gör. Taner Kuru, Arş.Gör. Baran Kızılırmak, Arş.Gör. Irmak Erdoğan, Arş.Gör. Mertkan Torun 

22 Ekim 2021 “Uyap Sistemi Tanıtımı” Av.Deniz Engür 

24 Ekim 2021 “Segbis Uygulamaları / Avukatlık Stajı Hakkında Bilgilendirme” Doç.Dr. Seydi Kaymaz, Av.Selçuk Ener

25 Ekim 2021 “Hakimlik Mesleği Hakkında Genel Bilgiler - II” Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ

26 Ekim 2021 “Hukuk Davasının İşleyiş Süreci - II” Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ 

27 Ekim 2021 “Ceza Duruşması I ” Prof.Dr. Feridun Yenisey, Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ, Ruhi Özdemir, Adil Özer, Aynur Tuncel Yazgan, Salih Oktar

1 Kasım 2021 “Ceza Duruşması -  II” Prof. Dr. Feridun Yenisey, Öğr. Gör. Fahrettin Demirağ, Ruhi Özdemir, Adil Özer, Aynur Tuncel Yazgan, Salih Oktar

2 Kasım 2021  “Cinayetin Anatomisi: Delilden Sanığa Giden Yol” Osman Öztürk, Dr.Öğr.Üyesi Zehra Başer Doğan 

3 Kasım 2021 “Ceza Duruşması III” Prof. Dr. Feridun Yenisey, Öğr. Gör. Fahrettin Demirağ, Ruhi Özdemir, Adil Özer, Aynur Tuncel Yazgan, Salih Oktar

Devamı: 3 Kasım 2021 "Ceza Duruşması III” Prof. Dr. Feridun Yenisey, Öğr. Gör. Fahrettin Demirağ, Ruhi Özdemir, Adil Özer, Aynur Tuncel Yazgan, Salih Oktar

4 Kasım 2021 “İdari Yargılama Usulüne Giriş” Arş.Gör. Nihal Özkardeş 

5 Kasım 2021 “Arabuluculuk Uygulamaları ve İcra Hukukunda Kira Takibi” Av.Cenk Söbe 

8 Kasım 2021 “Baro CMK Servisindeki Uygulamalar” Av.Mustafa Özalp

9 Kasım 2021 “Mediation Feature of Cities Double Hatting In MED-ARB” 
Prof. Ewa Gmurzynska 
Prof. Julian Juergensmeyer 
Dr. Gizem Alper

10 Kasım 2021 “Ceza Duruşması IV” Prof. Dr. Feridun Yenisey, Öğr. Gör. Fahrettin Demirağ, Ruhi Özdemir, Adil Özer, Aynur Tuncel Yazgan, Salih Oktar

11 Kasım 2021 “Noterlik Mesleğine Giriş” Noter Bülent Yiğit 

12 Kasım 2021 “Hukuk Bürolarının Şirketleşmesi ve Yönetimi” Av.Güngör Ciğerli 

14 Kasım 2021 “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun Türkiye’deki Önemi ve Gelişimi” Av. Tamer Pekdinçer 

15 Kasım 2021 “Suça Sürüklenen Çocukların İşledikleri Suçlarda Soruşturma” Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ, Av.Özcan Güven

16 Kasım 2021 “Özel Güvenlik Görev Yetkileri” Osman Öztürk, Sevil Altındiş 

17 Kasım 2021 “CMK Hizmetine Hazırlık” Av. Naim Karakaya 

18 Kasım 2021 “Noterlik Mesleğine Giriş – II” Noter Bülent Yiğit 

19 Kasım 2021 “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” Av. Murat Yılmaz

19 Kasım 2021 “Dosya İnceleme ve Strateji Belirleme” Av.Dr. Salih Oktar

21 Kasım 2021 “Avukatın Davranış Modelleri” Av. Ali Rıza Dizdar 

22 Kasım 2021 “Soruşturma Evresinde Etkin Soruşturma” Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ 

23 Kasım 2021 “Hakaret Suçu” Prof.Dr. Eric Hilgendorf, Çeviri: Dr.Öğr.Üyesi Zehra Baser Doğan 

24 Kasım 2021 “Çocuk Mahkemelerinde Duruşma – I” E.Hakim Gökten Koçoğlu 

24 Kasım 2021 “Kolluk Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımı” Av. Dr. Tuğçe Duygu Köksal, Av.Mustafa Özalp 

25 Kasım 2021 “Müfettişlik ve Kaymakamlık” Noter Bülent Yiğit 

26 Kasım 2021 “Dosya İnceleme ve Strateji Belirleme – II” Av.Dr. Salih Oktar 

27 Kasım 2021 “Tekirdağ Barosu Online CMK Eğitim Semineri” Av. Sedat Tekneci, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Av.Dr. Salih Oktar, Av. Nazmi Küçükosmanoğlu, Öğr. Gör. Fahrettin Demirağ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan Altunç

1 Aralık 2021 “Çocuk Mahkemelerinde Duruşma – II” E.Hakim Gökten Koçoğlu 

3 Aralık 2021 “Dosya İnceleme ve Strateji Belirleme – III” Av.Dr. Salih Oktar 

5 Aralık 2021 “Engelli Hakları” Av.Fidan Erbek

6 Aralık 2021 “Suça Sürüklenen Çocukların İşledikleri Suçlarda Kovuşturma” Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ, Av.Özcan Güven

7 Aralık 2021 “Geleceğin Suçları” Osman Öztürk (E.Emniyet Müdürü), Mesut Demirbilek (Suç Araştırmaları Uzmanı) 

8 Aralık 2021 “CMK Eğitimi ve Uygulamaları” Av. Turgay Demirci

9 Aralık 2021 “Hukuk Müşavirliği” Noter. Bülent Yiğit, Av.Fevziye Poyraz (Hukuk Müşaviri)

10 Aralık 2021 “Kariyer Hedefi Oluşturma” Av.Arb. Melike Zeynep Daye

10 Aralık 2021 “Dosya İnceleme ve Strateji Belirleme – IV” Av.Dr. Salih Oktar

12 Aralık 2021 “Trafik Kazalarından Kaynaklanan Zararlar” Av. Hande Selanik (Aksigorta Hukuk Müşaviri) 

13 Aralık 2021 “Duruşma Hazırlığı” Öğr.Gör. Fahrettin Demirağ 

13 Aralık 2021 “The US Constitution and The Stucture of The American Goverment” Prof.Dr. Eric Janus 

14 Aralık 2021 “Türkiye’de Organize Suçlara Polisiye ve Hukuksal Bakış: Mafya Gerçeği Nedir?” E.Emniyet Müdürü Osman Öztürk, 1.Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan 

14 Aralık 2021 “Ticaret, Teknoloji ve Dünya Düzeninde Avukatlık Mesleği” Av.Şafak Herdem 

14 Aralık 2021 “Current Issues In American Constitutional Law” Prof.Dr. Eric Janus

15 Aralık 2021 “Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri Aralık Oturumu: Ceza Muhakemesinde Bilgisayarda Arama ve Elkoyma” Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof Dr. Olgun Değirmenci
Moderatör: Av. Naim Karaya
Davet Edenler: Av. Dr. Salih Oktar, Av. Vehbi Kahveci, Av. Naim Karakaya

15 Aralık 2021 “Bilimsel Deliller” Prof.Dr. Feridun Yenisey 

16 Aralık 2021 “Hukuk Mesleklerine Hazırlık: Akademik Kariyer” Noter Bülent Yiğit, Doç.Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin 

17 Aralık 2021 “Hukukta Etik ve Vekilin Görünmeyen Sicili” Av.Arb.İlker Çağlarırmak 

17 Aralık 2021 “Dosya İnceleme ve Strateji Belirleme – V” Av.Dr. Salih Oktar 

19 Aralık 2021 “CMK Eğitimi ve Uygulamaları – II” Av. Turgay Demirci 

21 Aralık 2021 “Türkiye’de Organize Suç Gerçeği Organize Suçlarla Mücadele Yöntemleri, Uyuşturucu Tehlikesi ve Kaçakçılığı ile Mücadele Çalışmaları”
Osman Öztürk - E. Emniyet Müdürü
İsmail Çalışkan - 1. Sınıf Emniyet Müdürü

23 Aralık 2021 “Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Mevzuatı” İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal 

24 Aralık 2021 “Dosya İnceleme ve Strateji Belirleme VI” Av.Dr. Salih Oktar

26 Aralık 2021 “CMK Eğitimi ve Uygulamaları – III” Av. Turgay Demirci

27-28-29 Aralık 2021 “The Lawyer and The Criminal Justice System: Practice and Procedure, Theories, Tactics and Techniques” John Sonsteng, Feridun Yenisey 

Day 1: Substantial Criminal Law: Element of Crimes, burglary and theft introduction to lawyering professions 

Day 2: Case of Agnes Olafson and Luther Becklund The basis of the criminal Law: intent, attempt, conspiracy

Day 3: Bag of Crumbled Kookies Investigation; arrests, confessions, searches Persuasive defense at the Trial of Agnes Olafson and Lutfer Becklund

27 Aralık 2021 “How To Ask A Good Question" Atty. Willow Anderson, Atty. Jack Rice

30 Aralık 2021 “Alman Uyuşturucu Madde Hukukuna Giriş” Prof. Dr. Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu
Çeviri: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Başer Doğan