Çizgi Film ve Animasyon Bölümü İletişim Fakültesinde Açıldı

Çizgi film ve animasyon disiplini, hem ticari hem sanatsal anlamda, günümüzde özellikle reklam, eğlence, eğitim alanlarında mobil platformların ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygınlaşmış, yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından tüketilen popüler bir mecraya dönüşmüştür. Türkiye, eğitim ve sinema sektöründe olduğu gibi çizgi film ve animasyon alanında da endüstrileşme yolunda önemli adımlar atmaktadır.

Hem devlet televizyonları hem de ülkemizde var olan yabancı medya kuruluşları artık Türkiye pazarından yerli yapımları talep etmektedir. Eğitim kurumları yetişkinler ve çocuklar için özel hazırlanmış eğitsel çizgi film ve animasyon filmler talep etmektedir. Çizgi film ve animasyon tanıtım ve reklam alanı için de önemli bir yaratıcı mecra görevi üstlenmiştir. Beklenilen büyüme ve ivmenin elde edilebilmesi için sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının karşılanması gerekmektedir. Bu da ancak sağlam bir eğitim altyapısının kurulması ile mümkün olacaktır. Ülkemizde ve İstanbul özelinde çatısı altında sanat, teknoloji, iletişim eğitim ve sektör gibi farklı disiplinleri ve çalışma prensiplerini buluşturan yaklaşımıyla "Çizgi Film ve Animasyon", sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve yaratıcı, yenilikçi projeler ve ekipler çıkartarak, gerek yerel gerekse de küresel düzeyde başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır.

İlk yıl altyapı derslerinde buluşacak olan öğrenciler, ikinci yıllarında yetenekleri doğrultusunda canlandırma film ya da görsel efekt dikeylerinden birini seçerek uzmanlaşma yolunda ilk adımlarını atmış olacaklardır. Proje derslerinde tekrar yolları kesişecek olan öğrenciler, film ekiplerine dönüşerek öğretim kadromuz danışmanlığında birlikte üreteceklerdir. Üniversitenin sektörle işbirliği sistemi üzerinden yapılacak yurtiçi ve yurtdışı stajlar, öğrencilerin deneyimini pekiştirecek, bilgilerini güncelleyecektir.