Restoratif Diş Tedavisi - Akademik Kadro

Doç. Dr. Tuğba TOZ AKALIN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 tugba.tozakalin@dent.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Universitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Hacettepe Universitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Hacettepe Universitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Doç. Dr. Mağrur KAZAK

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 magrur.kazak@dent.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Öğr. Gör. Meriç BERKMAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 meric.berkman@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ŞEŞEN USLU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yesim.sesenuslu@vsh.bau.edu.tr

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Bezmialem Vakıf Üniversitesi