Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi - Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELEBİ (Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 elif.celebi@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Ege Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Süleyman Demirel Üniversitesi - Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi


Öğr. Gör. Melisa ÖÇBE

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 melisa.ocbe@vsh.bau.edu.tr

Y. Lisans:Kocaeli Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University