Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Seda SARAÇ (Temel Eğitim Bölüm Başkanı & Okul Öncesi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5193 seda.sarac@es.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Prof. Dr. Ali BAYKAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5169 ali.baykal@es.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi


Prof. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5196 mehmetsencer.corlu@rc.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Texas A&M University


Dr. Öğr. Üyesi Gürsu AŞIK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5197 gursu.asik@es.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Ergün AKGÜN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5786 ergun.akgun@de.bau.edu.tr

Lisans:Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Kütahya Dumlupınar Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Defne YABAŞ

Özgeçmiş (CV) 0 212 381 51 95 defne.yabas@rc.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi


Arş. Gör. Dicle AKAY

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5164 dicle.akay@es.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi(Devam)


Arş. Gör. Özge YILDIRIM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5187 ozge.yildirim@es.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi(Devam)