Anestezi - Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKEK

444 2864 ahmet.erkek@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Senem POLAT

Özgeçmiş (CV) 0 212 381 00 00 senem.polat@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Sağlık Bakanlığı İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EA Hastanesi


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University