İşletme Mühendisliği Doktora (Türkçe) - Program Tanımı

İşletme Mühendisliği Programı işletmecilik fonksiyonlarının, mühendislik ve teknoloji uygulanan ortamlara bütünleştirilmesinde ortaya çıkan sorunlara odaklanmayı ve bu sorunlara çözümler üretme yetkinliğine sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın diğer bir hedefi ise üniversitemizin endüstri ile ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla kurduğu CO-OP programı kapsamındaki 1000’in üzerinde firma ve sanayinin ihtiyacı olan mühendislik yönetimi alanında çalışacak nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.


Programın gücü disiplinler arası yapısından gelmektedir. Bu yapı katılımcıların iş dünyasının problemlerini İşletme Mühendisliği'nin temelinde yatan felsefeye uygun olarak çok katmanlı ve farklı perspektifleri bir araya getiren yöntemlerle ele almalarını sağlayacaktır. Böyle bir yapı katılımcıların süreç yönetimi, optimizasyon, yöneylem araştırması gibi mühendislik araçları ile pazarlama, finans, insan kaynakları ve girişimcilik benzeri akademik alanları ve bunlara özgü yöntem ve süreçleri bir arada kullanabilme yetkinliği kazandırmayı hedefleyerek oluşturulmuştur.