Tarih YL - Program Yapısı

Tarih Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak yürütülmektedir.


Tezsiz programın tamamlanma süresi 3 yarıyıl, tezli programın tamamlanma süresi 4 ile 6 yarıyıldır. Proje yazımı için öğrenciye verilen süre 1 yarıyıl, tez yazımı için öğrenciye verilen süre iki yarıyıldır.


Programın eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle projenin veya tezin programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje/tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler.  


Derslerimiz haftaiçi 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.